Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2007
č. 4/2007

č. 4/2007

Editorial ........................................................................................... 131
Obsah ...............................................................................................133
Laudatio
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík DrSc.
oslavil 75. narozeniny
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ......................................................136
Pøehledné práce
Diagnostický potenciál plazmatické volnì cirkulující
DNA (Cell-Free DNA) ve vztahu k nefrologii
Marie Korabeèná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Editorial .............................................................................. 131
Laudatio
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ...............................................136
Přehledné práce
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Původní práce
Jana Pafčugová, Julius Forejt ............................................... 148
Abstrakta ........................................................................... 154
Informace ........................................................................... 168
Obsahy od roku 2001 .......................................................... 169
CONTENTS
Editorial ............................................................................. 131
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná .............................................. 136
Reviews
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth ......................... 139
Original papers
Jana Pafčugová, Julius Forejt .............................................. 148
Abstracts .......................................................................... 154
Informations ...................................................................... 168
Contents since 2001 .......................................................... 169