Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Psychiatrie 1/2016
Psychiatrie 1/2016

Psychiatrie 1/2016 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychatrie 1/2016

Napsal(a)

OBSAH

 

EDITORIAL.......................................................................................................1

Přehledné články

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Nácvik sociálních dovedností u pacientů se schizofrenií............................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
Od člověka k buňce: Nové poznatky a metody ve studiu cirkadiánních
rytmů u pacientů s afektivními poruchami a schizofrenií...........................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozchodnice růžová L. (Rhodiola rosea L.) v psychiatrii ..........................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Vliv modrého světla na cirkadiánní systém, spánek
a kognitivní výkonnost.........................................................................................29

vzdĚlávání

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
Význam spánku a paměti v patofyziologii posttraumatické
stresové poruchy................................................................................................35

Fórum české neuropsychofarmakologické
společnosti

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Farmakoterapie poruch chování u demencí..........................................................43

dopisy, ohlasy, diskuse

Cyril Höschl, Jiří Horáček
Nové poznatky o aripiprazolu jako výzva k hledání dalších
antipsychotických modalit..................................................................................50

zprávy ........................................................................................................................................55

Nové knihy .............................................................................................57

 

Contens


EDITORIAL .................................................................................................1

Reviews

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Social skills training in schizophrenic patients....................................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
From human to cell: New approaches and methods in studies
of circadian rhythms in patients with affective disorders
and schizophrenia...........................................................................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Goldenroot L. (Rhodiola rosea L.) in psychiatry .................................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Blue light and its effects on circadian system, sleep
and cognitive performance...............................................................................29

CME

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
The role of sleep and memory in the pathophysiology of PTSD............................35

forum of the czech neuropsychopharmacological
society

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Pharmacotherapy of behavioral symptoms of dementia ..............................................43

Correspondence

Cyril Höschl, Jiří Horáček
New findings on aripiprazole as a challenge to search
for other antipsychotic modalities...............................................................................50

Communications .........................................................................................55

New Books .....................................................................................................57