Tigis

AVN 2/2017
AVN 2/2017

AVN 2/2017 (1)

Editorial............................................................................................................................. 49
Původní práce
Rôzne formy poruchy minerálového a kostného metabolizmu u pediatrických pacientov
s chronickou obličkovou chorobou v preddialyzačnej a dialyzačnej starostlivosti
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Alena Szökeová........................................................ 55
Přehledné články
Současné názory na léčbu IgA nefropatie
Josef Zadražil, Milan Raška, Milada Stuchlová Horynová, Leona Rašková Kafková,
Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jan Novák, Jiří Městecký................................................. 60
Novinky v patogenezi IgA nefropatie
Milan Raška, Josef Zadražil, Milada Stuchlová Horynová,
Leona Rašková Kafková, Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jiří Městecký............................. 63
Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality
u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání
Miroslav Souček................................................................................................................. 67
Zprávy.............................................................................................................................. 75
Brodovy dny – Vybrané kazuistiky z klinické nefrologie.................................................. 80
Akutní intersticiální nefritida
Tomáš Reischig................................................................................................................. 83
Mimoplicní sarkoidóza
Martin Kačer...................................................................................................................... 85
Selhání ledvin jako suvenýr z dovolené?
Jana Machová, Sylvie Opatrná.............................................................................................87
Intoxikace etylenglykolem
Lukáš Kielberger, Sylvie Opatrná........................................................................................ 89
Kazuistika č. 1
Viktor Klementa................................................................................................................ 93
Kazuistika č. 2
Miroslav Hrubý.................................................................................................................. 93
Kazuistika č. 3
Jiří Orság.......................................................................................................................... 93
Mnoho tváří trombotické mikroangiopatie
Ondřej Viklický................................................................................................................. 97
Trombotické mikroangiopatie: definice, diagnostika a diferenciální diagnóza
Romana Ryšavá............................................................................................................... 98
TMA po multiviscerální transplantaci
Vladimír Hanzal............................................................................................................... 101
TMA po multiviscerální transplantaci, Patofyziologie TMA
Alena Paříková................................................................................................................ 102
Trombotická mikroangiopatie po transplantaci ledviny
Tomáš Rohál....................................................................................................................103
Léčba TMA po transplantaci
Ondřej Viklický ................................................................................................................104
Postižení ledvin u monoklonálních gamapatií: dělení,
diagnostika a diferenciální diagnostika
Romana Ryšavá.............................................................................................................. 105
Transplantace ledviny u MGRS
Ondřej Viklický................................................................................................................ 109
Glomeruly jako oběť infekce – přehledná prezentace
Martin Havrda, Ivan Rychlík................................................................................................110
Rudá noha s akutním poškozením ledvin 1 – erysipel
Petra Semancová, Karolína Krátká, Lenka Vojtičková,
Anna Maršáková, Eva Honsová, Martin Havrda, Ivan Rychlík................................................ 115
Rudá noha s akutním poškozením ledvin 2 – erysipel, nebo něco jiného?
Dominika Švec-Billá, Karolína Krátká, Eva Honsová,
Martin Havrda, Ivan Rychlík............................................................................................... 117

Mnoho infekcí, ale jedna glomerulonefritida
Ivan Zahrádka, Karolína Krátká, Martin Havrda, Eva Honsová, Ivan Rychlík ............................119
Lze léčit glomerulonefritidu oxacilinem?
Vojtěch Petr, Martin Havrda, Karolína Krátká, Eva Honsová,
Jindřiška Pössnickerová, Ivan Rychlík................................................................................121
ANCA-asociovaná vaskulitida a infekční endokarditida. Co je vejce a co slepice?
Karolína Krátká, Petra Semancová, Anna Maršáková, Eva Honsová,
Martin Havrda, Ivan Rychlík.............................................................................................. 123
Lupusová nefritida – novinky 2017
Vladimír Tesař..................................................................................................................125

 

Editorial......................................................................................................................... 49
Contents......................................................................................................................... 51
Original Papers
Various forms of chronic kidney disease – mineral and bone disorder in
pediatric patients in pre-dialysis and dialysis care
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Alena Szökeová.................................................... 55
Reviews
An update on the treatment of IgA nephropathy
Josef Zadražil, Milan Raška, Milada Stuchlová Horynová, Leona Rašková Kafková,
Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jan Novák, Jiří Městecký.............................................. 60
Current findings in the pathogenesis of IgA nephropathy
Milan Raška, Josef Zadražil, Milada Stuchlová Horynová,
Leona Rašková Kafková, Alena Vráblíková, Karel Matoušovic, Jiří Městecký.......................... 63
Effects of ACE inhibitors and AT1-receptor blockers on the all-cause mortality
in patients with hypertension, diabetes mellitus and without heart failure
Miroslav Souček.............................................................................................................. 67
News............................................................................................................................. 75
Brodovy dny – Vybrané kazuistiky z klinické nefrologie............................................... 80