Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
středa, 26 leden 2011 14:44

Československá fyziologie 2-3/2008

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Editorial .................................................................................................... 41

Přehledné články

Čertíková Chábová V.
Úloha metabolitů kyseliny arachidonové v regulaci renálních funkcí
a patogenezi hypertenze ............................................................................ 44

Púzserová A., Kopincová J., Bernátová I.
Úloha endotelu a oxidu dusnatého v regulácii cievneho tonusu ....................... 53

Schmidtová E.
Testosterón – účinky, metabolizmus a genetická determinácia ...................... 61

Klenerová V., Hynie S.
Některé novější poznatky o signalizaci oxytocinovým receptorem .................. 76

Vyskočil F.
Podstata nekvantového výlevu acetylcholinu na nervosvalové synapsi ............. 83

Papoušek P., Koblížek V., Dobešová T., Tomšová M., Salajka F.
Novinky ve vyšetřování aktivity řasinek sliznice respiračního traktu ................. 91

Zprávy ...................................................................................................... 96

 

 

 

Editorial ................................................................................................... 41

Reviews

Čertíková Chábová V.
The role of arachidonic acid metabolites in the regulation
of renal function and pathogenesis of hypertension ...................................... 44

Púzserová A., Kopincová J., Bernátová I.
The role of endothelium and nitric oxide
in the regulation of vascular tone ................................................................ 53

Schmidtová E.
Testosterone – eff ects, metabolism and genetic determination .................... 61

Klenerová V., Hynie S.
Some newer fi ndings concerning oxytocin receptor signaling ...................... 76

Vyskočil F.
Nature of non-quantal acetylcholine release at neuromuscular synapse ........ 83

Papoušek P., Koblížek V., Dobešová T., Tomšová M., Salajka F.
News in the examination of the ciliary activity
in the respiratory tract mucosa ................................................................. 91

News ..................................................................................................... 96

Číst 7529 krát Naposledy změněno středa, 26 leden 2011 15:14