Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2011
č. 1/2011

č. 1/2011 (1)

25. 5. 2011 12:25

Československá fyziologie 1/2011

Napsal(a)

Editorial......................................................................................................................................1

Přehledné články
Antošová M., Strapková A., Benšová A.
Hyperreaktivita dýchacích ciest ...................................................................................................4

Chottová Dvořáková M., Slavíková J.
Adrenergní regulace srdeční činnosti savců .................................................................................14

Škurlová M.
Nespecifické projevy zánětu v jeho experimentálních modelech: vliv Interleukinu 1.......................... 20

Zemančíková A., Török J.
Programovanie kardiovaskulárneho fenotypu farmakologickým ovplyvnením v skorých
štádiách vývinu: prevencia hypertenzie .......................................................................................25

Zprávy ....................................................................................................................................32

 

CONTENTS

Editorial ....................................................................................................................................1

Reviews
Antošová M., Strapková A., Benšová A.
Airway hyperreactivity ...............................................................................................................4

Chottová Dvořáková M., Slavíková J.
Adrenergic regulation of the mammalian heart .............................................................................14

Škurlová M.
Non-specific symptoms of inflammation in its experimental models: influence of Interleukin-1 ..........20

Zemančíková A., Török J.
Programming of cardiovascular phenotype by pharmacological
intervention in early developmental stages: prevention of hypertension..........................................25

News ....................................................................................................................................32