Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
úterý, 18 leden 2011 15:39

DMEV č. 2/2001

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Karel Vondra - Diabetes mellitus ve stáří

Jana Hosová, Alexandra Jirkovská, Petr Bouček, Jiří Pumprla,Jindra Hejnová, Silvie Lacigová, Jelena Skibová - Normální hodnoty parametrů spektrální analýzy variability srdeční frekvence v závislosti na věku vhodné pro klinické hodnocení autonomní neuropatie u nemocných s diabetem

Tomáš Doležal - Krátkodobá analoga inzulinu

Metabolismus

Andrea Vítová, Kamila Veselá, Lucie Meixnerová, Michal Anděl,Viktor Kožich - Methioninový zátěžový test

Endokrinologie

Jana Pařízková - Obezita v období růstu

Ivana Žofková - Involuční a postmenopauzální osteoporóza

Jan Lebl, Kenji Fujieda, Božena Kalvachová, Felix Votava - Chlapec s adrenální insuficiencí a defektem DAX-1 genu

Výživa

Tomáš Šejda - Rostlinné steroly a stanoly v prevenci ischemické choroby srdeční

ZPRÁVY

Zápis z jednání zástupců České vitreoretinální společnosti (ČVRS) a České diabetologické společnosti

2. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie České pediatrické společnosti „Kazuistiky z dětské endokrinologie"

Pozdrav panu šéfredaktorovi

Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc., jubiluje

recenze

Příručka pro endokrinologickou praxi trochu jinak...

informace

Plánované mezinárodní a domácí akce

Contents

EDITORIAL

DIABETOLOGy

Karel Vondra - Diabetes Mellitus in Elderly

Jana Hosová, Alexandra Jirkovská, Petr Bouček, Jiří Pumprla,Jindra Hejnová, Silvie Lacigová, Jelena Skibová - Normal Values of Parameters of Power Spectral Analysis of Heart Rate Variability for Clinical Evaluation of Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes

Tomáš Doležal - Rapid-acting Insulin Analogues

Metabolism

Andrea Vítová, Kamila Veselá, Lucie Meixnerová, Michal Anděl, Viktor Kožich

Methionine-loading Test

Endocrinology

Jana Pařízková - Obesity During Growth

Ivana Žofková - Senile and Postmenopausal Osteoporosis

Jan Lebl, Kenji Fujieda, Božena Kalvachová, Felix Votava - A Boy with Adrenal Insufficiency and DAX-1 Gene Defect nutrition

Tomáš Šejda - Plant Sterols and Stanols in Prevention of Ischemic Heart Disease

News

Meeting of Czech Vitreoretinal Society and Czech Diabetes Society

2nd Workshop of the Group for Pediatric Endocrinology of Czech Pediatric Society

Greetings to Editor-in-chief

Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. - jubilee

Book review

J. Hrnčiar et al.: Endocrine and Metabolical Diseases - its Rational Diagnostics and Complex Therapy

INFORMATIONS

Future International, Czech and Slovak Meetings

Číst 6210 krát Naposledy změněno úterý, 18 leden 2011 16:04