Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
30. 11. -0001 0:00

Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2/2015

Napsal(a) 
Rate this item
(0 hlasů)

Editorial....................................................................................................................45

Diabetologie

Josef Fontana, Zuzana Červinková, Michal Anděl
Fyziologická sekrece GLP-1 (glucagon-like peptide-1) .................................................52

Pavel Otruba
Neuritogen a diabetická neuropatická bolest ................................................................61

Diabetologie/Metabolismus

Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha,
Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Programování energetické homeostázy........................................................................69

Endokrinologie

Věra Ceeová, Jitka Čepková, Libuše Srbová, Filip Gabalec
Význam profylaktické terapie kortikosteroidy u nemocných s Gravesovou-Basedowovou
chorobou léčených radiojodem – retrospektivní analýza .................................................75

Tereza Grimmichová, Aleš Čoček, Miloslav Ambruš
Štítná žláza a lymfadenopatie .....................................................................................80

Výživa

Dana Hrnčířová
Kobalamin a jeho biodostupnost z potravin živočišného a rostlinného původu ..................83

Zprávy......................................................................................................................92
Informace................................................................................................................94

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................45

Diabetology

Josef Fontana, Zuzana Červinková, Michal Anděl
Physiological secretion of GLP-1 (glucagon-like peptide-1) .............................................52

Pavel Otruba
Neuritogen and diabetic neuropathic pain ..................................................................... 61   

Diabetology/metabolism

Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha,
Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Impriting of energy homeostasis...................................................................................69

Endocrinology

Věra Ceeová, Jitka Čepková, Libuše Srbová, Filip Gabalec
The impact of prophylactic corticosteroids therapy in patients with Graves’ disease treated
with radioiodine – a retrospective analysis ......................................................................75

Tereza Grimmichová, Aleš Čoček, Miloslav Ambruš
Thyroid gland and lymphadenopathy .............................................................................80

Nutrition

Dana Hrnčířová
Cobalamin and its bioavailability from animal and plant based food sources ......................83

News ..........................................................................................................................92
Informations...............................................................................................................94

Last modified on 17. 6. 2015 9:19