Tigis

DMEV_2_2018
DMEV_2_2018

DMEV_2_2018 (1)

DMEV 2/2018

Editorial...................................................................................................................53
Diabetologie
Michal Lipš, Jan Kunstýř, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Kontrola glykemie v kritických stavech, kde jsme a kam kráčíme....................................61
Michal Vrablík, Martin Šatný, Jiří Laštůvka
Ezetimib v léčbě diabetické dyslipidemie......................................................................71
Metabolismus
Jan Gojda, Lenka Rossmeislová, Katarína Smolková, Jan Polák, Michal Anděl
Metabolické změny hostitelského organismu u nádorového onemocnění.........................75
Endokrinologie
Iva Jakubíková, Filip Gabalec, Martin Beránek, Pavel Žák,
Ioannis Svilias, Pavla Řehořková, Jan Čáp
Sporný přínos mutační analýzy v materiálu odebraném tenkojehlovou
aspirací uzlů štítné žlázy – data z pilotní studie............................................................82
Tereza Grimmichová, Libuše Srbová
Sonografie a uzly štítné žlázy......................................................................................87
Pavel Drašar, Pavel Poc, Luboslav Stárka
Glyfosát – důležitý endokrinní disruptor........................................................................93
Zprávy.....................................................................................................................99
Informace
Ze zasedání výboru ČDS ČLS JEP duben a květen 2018..............................................103

 

Editorial...................................................................................................................53
Diabetology
Michal Lipš, Jan Kunstýř, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Glucose control in critically ill patients, where we are now and where we are heading.......61
Michal Vrablík, Martin Šatný, Jiří Laštůvka
Ezetimibe in the treatment of diabetic dyslipidemia.......................................................71
Jan Gojda, Lenka Rossmeislová, Katarína Smolková, Jan Polák, Michal Anděl
Cancer related metabolic changes of host organism.....................................................75
Endocrinology
Iva Jakubíková, Filip Gabalec, Martin Beránek, Pavel Žák,
Ioannis Svilias, Pavla Řehořková, Jan Čáp
Controversial impact of mutational analysis on thyroid
fine-needle aspiration biopsies – pilot study..................................................................82
Tereza Grimmichová, Libuše Srbová
Ultrasonography and thyroid nodules............................................................................87
Pavel Drašar, Pavel Poc, Luboslav Stárka
Glyphosate, an important endocrine disruptor...............................................................93
News.......................................................................................................................99
Information
From the Czech Diabetological Society Committee.....................................................103