Tigis

č. 2/2009
č. 2/2009

č. 2/2009 (1)

29. 11. 2010 20:09

DMEV č. 2/2009

Napsal(a) Administrator
OBSAH
EDITORIAL
................................................................................................................. 57
DIABETOLOGIE
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a patogeneze diabetes mellitus 2. typu na úrovni pankreatu
a jednotlivých inzulín-senzitivních tkání
.......................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Kontinuální monitorace glykémie: minulost, současnost a perspektivy
............................. 71
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
Negativní scintigrafi e s 99mTc-MIBI (metyl-isobutyl-isonitril) u pacientky
s anaplastickým karcinomem štítné žlázy
..................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Kostní denzita a parametry pevnosti kosti: Vztah k riziku fraktur u dětí
............................ 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Klinicky afunkční adenomy hypofýzy – možnosti farmakologické léčby
............................ 94
Alexander Kreze
Polstoročná história Endokrinologického ústavu v Lubochni
............................................ 99
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................ 103

CONTENTS
EDITORIAL
..................................................................................................................57
DIABETOLOGY
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and pathogenesis of type 2 diabetes at the level of pancreas
and particular insulin sensitive tissues
........................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Continuous Glucose Monitoring: Past, Present and Future Views
.................................... 71
ENDOCRINOLOGY
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
The cold thyroid nodule on 99mTc-MIBI scintigraphy in the patient with
an anaplastic thyroid carcinoma
.................................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Bone density and surrogates of bone strength: Their role in fracture risk
assessment in children
................................................................................................. 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Clinically non-functioning pituitary adenomas – possibilities
of medical treatment
..................................................................................................... 94
Alexander Kreze
Half of century at the Institute of Endocrinology in Lubochna (Slovakia)
............................. 99
INFORMATIONS
Future international and national actions ....................................................................... 109