Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
suppl. 1/2006
suppl. 1/2006

suppl. 1/2006 (1)

úterý, 15 únor 2011 07:23

DMEV Suppl. 1/2006

Napsal(a)
EDITORIAL ....................................................................................................................... 1
J. Lebl a spol.
Poruchy morfogeneze a diferenciace hypofýzy
..................................................................... 4

R. Liščák,V. Vladyka
Radiochirurgická léèba adenomu hypofýzy
.............................................................................9

V. Masopust, V. Beneš, J. Plas
Chirurgické pøístupy pro léèbu adenomù hypofýzy
...............................................................15

V. Hána, J. Štěpán, M. Kršek, V. Weiss
Růstový hormon a kostní tkáň
............................................................................................18

Z. Límanová
Syndrom rezistence na tyreoidální hormony
........................................................................24

Š. Svačina
Obezita a tyreoideální hormony – vztah s dlouhou historií, malým klinickým
významem, ale možnou perspektivou
.................................................................................28

P. Broulik
Primární hyperparatyreóza na III. interní klinice 1. LF UK Praha
............................................32

J. Škrha, J. Šváb, R. Keil
Inzulinom – diagnostika a léčba
........................................................................................34

L. Stárka, O. Lapčík
Náhrada náhradní hormonální terapie
.................................................................................39

J. Štěpán, V. Hána
Osteoporóza u mužů
........................................................................................................46

V. Hainer, B. Bendlová, I. Hainerová, M. Kunešová, B. Aldhoon
Úloha genetických faktorù v patogenezi a léèbì obezity
........................................................56

J. Widimský jr.
Primární hyperaldosteronismus
.........................................................................................65

CONTENTS

EDITORIAL ..................................................................................................................... 1
J. Lebl
Defects of pituitary morphogenesis and differentiation
............................................................4

R. Liščák,V. Vladyka
Radiosurgery of pituitary adenoma
..................................................................................... 9

V. Masopust, V. Beneš, J. Plas
Surgical approaches in the treatment of hypophyseal adenoma
...........................................15

V. Hána, J. Štěpán, M. Kršek, V. Weiss
Growth hormone and bone
. ...............................................................................................18

Z. Límanová
Syndrome of resistance to thyroid hormone
.........................................................................24

Š. Svačina
Obestity and thyroid hormones
..........................................................................................28

P. Broulik
Primary hyperparathyroidisim
............................................................................................32

J. Škrha, J. Šváb, R. Keil
Insulinoma – diagnosis and treatment
.................................................................................34

L. Stárka, O. Lapčík
Replacement of the hormonal replacement therapy
..............................................................39

J. Štěpán, V. Hána
Male osteoporosis
............................................................................................................46

V. Hainer, B. Bendlová, I. Hainerová, M. Kunešová, B. Aldhoon
The role of genetic factors in pathogenesis and management of obesity
..................................56

J. Widimský jr.
Primary hyperaldosteronism
...............................................................................................65