Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
č. 3/2001
č. 3/2001

č. 3/2001 (1)

úterý, 18 leden 2011 15:45

DMEV č. 3/2001

Napsal(a)
EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Michal Anděl, Jan Novák, Petr Kučera, Jiří Březina, Hana Romanová, Anna Richterová, Jana Psottová, Milan Kadlec, Theodor Vícha, Ludmila Trešlová, Jindřiška Perušičová, Jana Potočková Diabetes mellitus 1. typu manifestovaný ve vyšším věku, tzv. LADA (latent autoimmune diabetes in adults) typ diabetu

Terezie Pelikánová Glykemický clamp - praktické provedení a využití

Jan Novák, Michal Anděl Buněčná imunita v patogenezi diabetes mellitus 1. typu

Metabolismus

František Musil, Milan Kaška Reaktivní formy kyslíku v patogenezi akutní pankreatitidy a možnost ovlivnění antioxidanty - přehled problematiky

Endokrinologie

Radmila Kancheva, Martin Hill Melatonin

Zuzana Adamcová, Martina Rosická, Josef Marek, Michal Kršek Ghrelin jako regulační komponenta somatotropní osy

Vladimír Kubíček Andrologický program péče o muže v „andropauze"

Výživa

Milena Černá Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny a dibenzodifurany – expozice, zátěž populace a zdravotní rizika

Krátké sdělení/ateroskleróza

Ts. Altannavch, Jan Brož, Pavel Kraml Infekce a endotel

ZPRÁVY/dopisy

P. Kubů: Online zdroje informací o diabetu

R. Češka, J. Hradec: Otevřený dopis předsedů ČKS a ČSAT

P. Kraml: Stažení cerivastatinu

Zápis ze schůzky výboru ČSAT

informace

Plánované mezinárodní a domácí akce

Kurzy subkatedry endokrinologie IPVZ

Contents

EDITORIAL

DIABETOLOGy

Michal Anděl, Jan Novák, Petr Kučera, Jiří Březina, Hana Romanová,
Anna Richterová, Jana Psottová, Milan Kadlec, Theodor Vícha,
Ludmila Trešlová, Jindřiška Perušičová
, Jana Potočková Type 1 Diabetes Mellitus Manifested in Higher Age, so Called Lada Diabetes

Terezie Pelikánová Glucose Clamp Technique - How to Perform and Use It

Jan Novák, Michal Anděl The Cellular Immunity in the Pathogenesis of Type-1 Diabetes Mellitus

Metabolism

František Musil, Milan Kaška Reactive Oxygen Species in Pathogenesis of Acute Pancreatitis and Antioxidative Treatment – Review

Endocrinology

Radmila Kancheva, Martin Hill Melatonin

Zuzana Adamcová, Martina Rosická, Josef Marek, Michal Kršek Ghrelin as a Regulatory Component of the Somatotropic Axis

Vladimír Kubíček Andrology Care Program of Aging Male

nutrition

Milena Černá Polychlorinated Biphenyls, Dibenzodioxins and Dibenzodifurans – Exposure, Body Burden and Health Risks

Short communication/Atherosclerose

Ts. Altannavch, Jan Brož, Pavel Kraml Infection and Endothelium

News/letters

P. Kubů: Online Internet Sources Concerning Diabetes

R. Češka, J. Hradec: Letter of chairmen of Czech Atheroschlerosis Society and Czech Cardiolosis Society

P. Kraml: Cerivastatin withdrawal

Report from the Commitee meeting of Czech Atherosclerosis Society

INFORMATIONS

Future International, Czech and Slovak Meetings

Future Postgraduate Courses of IPVZ in Endocrinology