Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
č. 4/2001
č. 4/2001

č. 4/2001 (1)

úterý, 18 leden 2011 18:24

DMEV č. 4/2001

Napsal(a)
EDITORIAL

DIABETOLOGIE/endokrinologie
Karel Vondra, Richard Hampl, Luboslav Stárka
Glykoregulace a glukózová tolerance při léčbě glukokortikoidy

DIABETOLOGIE
Viera Doničová, Viliam Donič
Poruchy dýchania v spánku a diabetes mellitus

Jan Trnka, Michal Anděl
Přehled fyziologie sekrece inzulinu z b-buněk pankreatu

Daniela Čechurová, Zdeněk Ambler, Silvie Lacigová,
Zdeněk Jankovec, Renáta Kárová, Zdeněk Rušavý
Proximální diabetická neuropatie dolních končetin - kazuistiky

Pavel Dřevínek, Zdeněk Šumník, Ondřej Cinek
Vlivy zevního prostředí v etiopatogenezi dětského diabetes mellitus 1. typu

DIABETOLOGIE/metabolismus
Daniela Šrámková, Marie Kunešová, Vojtěch Hainer, Běla Bendlová
Gen PPAR g ve středu zájmu obezitologů a diabetologů

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
Hladina glykémie - ukazatel závažnosti ischemického poškození
mozku - I. Preklinické studie

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
Hladina glykémie - ukazatel závažnosti ischemického poškození
mozku - II. Klinické studie a hypotézy vysvětlující mechanismus
vzniku poškození mozku působením hyperglykémie při
hypoxicko/ischemickém poškození mozku

ZPRÁVY

ROZHOVORY

Přehled recentní literatury

informace

Contents

EDITORIAL

DIABETOLOGy/Endocrinology
Karel Vondra, Richard Hampl, Luboslav Stárka
Glucose metabolism during glucocorticoid treatment

DIABETOLOGy
Viera Doničová, Viliam Donič
Sleep disordered breathing and diabetes Mellitus

Jan Trnka, Michal Anděl
Review of Physiology of Insulin/Secretion from Pancreatic b-cells

Daniela Čechurová, Zdeněk Ambler, Silvie Lacigová,
Zdeněk Jankovec, Renáta Kárová, Zdeněk Rušavý
Proximal Diabetic Neuropathy of the Lower Limbs - Case reports

Pavel Dřevínek, Zdeněk Šumník, Ondřej Cinek
Environmental Factors in Etiology and Pathogenesis of Childhood
Type 1 Diabetes

DIABETOLOGy/Metabolism
Daniela Šrámková, Marie Kunešová, Vojtěch Hainer, Běla Bendlová
Gene PPAR g Arrouses Interest of Obesitologists and Diabetologists

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
A level of glycemia - an indicator of the severity of ischemic brain
damage - I. preclinical studies

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
A level of glycemia - an indicator of the severity of ischemic brain
damage - II. clinical studies and hypotheses of mechanism the
effect of hyperglycemia on brain damage during hypoxic/Ischemic
brain injury

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS