Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 1/2003
č. 1/2003

č. 1/2003

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Alexandra Jirkovská
Klinický význam klasifikace syndromu diabetické nohy

Yvona Pospíšilová
Prevence diabetes mellitus 2. typu (výsledky některých
dokončených prospektivních studií)

Robert Staffa, Radim Holub, Jiří Jeřábek
Pedální bypass v léčbě nejtěžších stadií syndromu diabetické nohy - kazuistika

DIABETOLOGIE/výživa

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská, Lída Kazdová,Hana Malinská, Ilja Stříž
Vybrané vitaminy a prvky se vztahem k imunitnímu systému u pacientů s diabetes mellitus

Endokrinologie

Luboslav Stárka
Jak je to s riziky hormonální náhradní terapie (hrt) u postmenopauzálních žen?

Dana Hauerová, Ondřej Topolčan, Richard Pikner, Daniela Mrázová
Vliv těhotenství na metabolismus štítné žlázy matky

Výživa

František Duška, Bohumil Bakalář, Michal Anděl
Historie a perspektivy používání růstového hormonu jako anabolika u kriticky nemocných

ZPRÁVY

ROZHOVORY

Přehled recentní literatury
informace

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Alexandra Jirkovská
Clinical Relevance of Diabetic Foot Syndrome Classification

Yvona Pospíšilová
Prevention of Diabetes Mellitus Type 2 (results from prospective studies)

Robert Staffa, Radim Holub, Jiří Jeřábek
Pedal bypass in the treatment of most severe stages of diabetic foot syndrome – case report

DIABETOLOGy/nutrition

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská, Lída Kazdová,Hana Malinská, Ilja Stříž
Vitamins and elements with a relation to immune system
in patients with diabetes mellitus

Endocrinology

Luboslav Stárka
What are the risks of hormonal replacement therapy of postmenopauzal women?

Dana Hauerová, Ondřej Topolčan, Richard Pikner, Daniela Mrázová
The Influence of Pregnancy on Material Thyroid Gland Metabolism

nutrition

František Duška, Bohumil Bakalář, Michal Anděl
Growth Hormone as an Anabolic Agent In the Critically Ill – History and Perspectives

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS