Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 2/2003
č. 2/2003

č. 2/2003

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Ludmila Saudková, František Saudek
Možnosti diagnostiky preklinického stadia diabetu 1. typu a metody průkazu autoreaktivních T lymfocytů

Radan Keil, Jindřiška Perušičová
Diabetická gastroparéza – jak často myslíme na tuto komplikaci diabetu?

Petr Štern
Pokroky v neinvazivním stanovení glukózy

ENDOKRINOLOGIE

Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková, Iva Čermáková
Jak je to s mužským ekvivalentem syndromu polycystických ovárií?

Alexander Kreze Jr., Wolfgang G. Sippell, Mikuláš Pura, Michael Peter, Zdeněk Putz
Pacient s X-viazanou kongenitálnou adrenálnou hypopláziou a hypogonadotropným hypogonadizmom na podklade novej frameshift mutácie v DAX-1 géne

METABOLISMUS

Zdeněk Wilhelm
Klinický význam hořčíku

Zdeněk Wilhelm
Algoritmy vyšetření deficitů hořčíku v organismu

VÝŽIVA

Magdalena Matějková Běhanová
Omega-3 mastné kyseliny

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘehled recentní literatury

informace

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Ludmila Saudková, František Saudek
Possibilities of preclinical type-1 diabetes diagnostics and methods of detection of autoreactive T cells

Radan Keil, Jindřiška Perušičová
Diabetic Gastroparesis: How Often we do Regard this Diabet Complication?

Petr Štern
Advances in Non-invasive Glucose Determination

Endocrinology

Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková, Iva Čermáková
What is the Male Equivalent of the Syndrome of Polycystic Ovary?

Alexander Kreze Jr., Wolfgang G. Sippell, Mikuláš Pura, Michael Peter, Zdeněk Putz
A Novel Frameshift Mutation of the DAX-1 Gene in a Patient with X-linked Adrenal Hypoplasia Congenita and Hypogonadotropic Hypogonadism

METABOLISM

Zdeněk Wilhelm
Clinical Significance of Magnesium

Zdeněk Wilhelm
Algorithms for examination of the organism for magnesium deficiency

nutrition

Magdalena Matějková Běhanová
Omega-3 fatty acids

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS