Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 3/2003
č. 3/2003

č. 3/2003

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Milan Kvapil
Doba po Heart Protection Study – změníme algoritmus léčby diabetu?

Jan Brož, Michal Anděl
Možnosti invazivní kontinuální monitorace glykemie: realita a perspektivy

DIABETOLOGIE/ENDOKRINOLOGIE

Ivana Čermáková, Jana Vrbíková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Sexuální steroidy a inzulinová rezistence

ENDOKRINOLOGIE

Michal Kršek
Subklinický Cushingův syndrom: klinický význam a diagnóza

Richard Hampl, Karel Vondra, Martin Hill, Luboslav Stárka
Steroidy, sexuální hormony vázající globulin a tyreopatie

VÝŽIVA

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Příčiny malnutrice u dospělých nemocných s cystickou fibrózou

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Zásady nutriční intervence u dospělých nemocných s cystickou fibrózou

VÝZKUM

V. Pliška
Člověk jako objekt v biomedicinálním výzkumu

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘehled recentní literatury

informace

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Milan Kvapil
Will Be Changed the Algoritm of Diabetes Therapy after Heart Protection Study?

Jan Brož, Michal Anděl
Possiblities of Invasive Continual Monitoration of Glucaemia: Reality and Perspectives

DIABETOLOGy/Endocrinology

Ivana Čermáková, Jana Vrbíková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Sexual steroids and insulin resistance

Endocrinology

Michal Kršek
Subclinical Cushing's Syndrome: Clinical Importance and Diagnosis

Richard Hampl, Karel Vondra, Martin Hill, Luboslav Stárka
Steroids, sex hormone binding-globulin and thyreopathies

nutrition

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Causes of the Malnutrition in Adult Patients with Cystic Fibrosis

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Principles of Nutritional Intervention in Adult Patients with Cystic Fibrosis

research

V. Pliška
Human as an Object in Biomedical Research

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS