Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
č. 1/2002
č. 1/2002

č. 1/2002

OBSAH
EDITORIAL
DIABETOLOGIE

Jan Lebl, Štěpánka Průhová
Trvalá mírná hyperglykémie u několika členů jedné rodiny:
Objev nové mutace Glu268Stop v genu pro glukokinázu (MODY 2)

Petra Šamalíková, Běla Bendlová, Josef Včelák
Mody (maturity-onset diabetes of the young) - nové poznatky o kandidátních genech

Robert Staffa, Mojmír Přívara, Radim Holub
Diabetická noha z pohledu cévního chirurga - kazuistika

METABOLISMUS

Jan Večeř, Hana Kubátová, Jiří Charvát, Luděk Šprongl
Hodnocení acidobazické rovnováhy metodou kvantitativní analýzy

METABOLISMUS/VÝŽIVA

František Duška, Michal Anděl
Glutamin: biochemie, patobiochemie a užití v umělé výživě

ENDOKRINOLOGIE

Luboslav Stárka
Některé nové poznatky o endokrinním řízení reprodukčních funkcí u muže

VÝŽIVA

Jolana Rambousková
Brokolice - nutriční význam a účinky podporující zdraví 38

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘEHLED RECENTNÍ LITERATURY

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Jan Lebl, Štěpánka Průhová
Persistent Mild Hyperglycaemia in Several Family Members:
Discovery of a Novel Mutation Glu268Stop in the Glucokinase gene (MODY 2)

Petra Šamalíková, Josef Včelák, Běla Bendlová
MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) - New Knowledge of Candidate Genes

Robert Staffa, Mojmír Přívara, Radim Holub
Diabetic Foot from the View of a Vascular Surgeon - Case Report

METABOLISM

Jan Večeř, Hana Kubátová, Jiří Charvát, Luděk Šprongl
Evaluation of Acid-base Disorders Using the Metod of Quantitative Analysis

METABOLISM/NUTRITION

František Duška, Michal Anděl
Glutamine: Biochemistry, Pathobiochemistry and its Use in Arteficial Nutrition

ENDOCRINOLOGY

Luboslav Stárka
Some New Findings on Endocrine Regulation of Reproductive Function in Males

NUTRITION

Jolana Rambousková
Broccoli - Nutritional Value and Health Promotion Effects

NEWS

INTERVIEWS

REVIEW OF RECENT LITERATURE

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS