Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
č. 2/2002
č. 2/2002

č. 2/2002

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Karel Vondra, Václav Zamrazil: Onemocnění štítné žlázy u nemocných s diabetes mellitus

Kateřina Štechová, Marta Šnajderová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník, Marie Hladíková, Radka Šitová, Jan Vavřinec: Non-compliance pacientů s diabetem léčených inzulinovou pumpou; dotazník a kazuistiky

ENDOKRINOLOGIE

Pavel Langer, Iwar Klimeš, Elena Šeböková: Súčasné trendy v laboratórnej diagnostike ochorení štítnej žľazy

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Jiří Horáček, Pavel Studeník: Thyreoeliminační léčba jodem pro karcinom štítné žlázy u pacientky s transplantovanými játry

Jan Lebl: Diferenciální diagnóza dětské obezity

VÝŽIVA

Pavel Suchánek, Jiří Brát, Rudolf Poledne: Přehled jedlých tuků a olejů na našem trhu a jejich hodnocení

Standardy pro podávání nutriční podpory a pro výživu v nemocnici

ZPRÁVY

ROZHOVORY

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Karel Vondra, Václav Zamrazil: Thyroid Diseases in Patients with Diabetes Mellitus

Kateřina Štechová, Marta Šnajderová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník, Marie Hladíková, Radka Šitová, Jan Vavřinec: Non-compliance of Insulin Pump Users Questionnaire and Case Reports

ENDOCRINOLOGY

Pavel Langer, Iwar Klimeš, Elena Šeböková: Current Trends in Laboratory Diagnostics of Thyroid Disseases

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Jiří Horáček, Pavel Studeník: Radioactive iodine ablation for thyroid cancer in patient with graft liver

METABOLISM/ENDOCRINOLOGY

Jan Lebl: Differential Diagnosis of Childhood Obesity

NUTRITION

Pavel Suchánek, Jiří Brát, Rudolf Poledne: Review of vegetable oils and fatson the Czech market and their evaluation

Standards and Guidelines for Nutritinal Support and Nutrition in the Hospital

NEWS

INTERVIEWS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS