Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
č. 3/2002
č. 3/2002

č. 3/2002

OBSAH

EDITORIAL

Roman Mottl: Vztah dehydroepiandrosteron-sulfátu k inzulinové rezistenci

Eva Maňáková: Diabetes mellitus a vývoj plodu

Ludmila Brunerová, Michal Anděl: Ekonomické náklady syndromu diabetická noha v mezinárodním srovnání

Radovan Bílek, Luboslav Stárka: Adrenomedulin

Eva Al Taji, Jan Lebl: Dysgeneze štítné žlázy: současné poznatky o úloze transkripčních faktorů v patogenezi kongenitální hypotyreózy

Miroslava Kloudová, Jan Čáp, Pavel Eliáš, Jan Bureš: Falešně normální výsledek standardního ACTH stimulačního testu u nemocného s Addisonovou chorobou

Lenka Ploranská, Ludmila Hejcmanová, Jan Lebl: Fenylketonurie a její genová podstata

Milena Černá: Čaj a jeho chemopreventivní účinky

ZPRÁVY

ROZHOVORY

Přehled recentní literatury

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

Roman Mottl: Relation Between Dehydroepiandrosterone Sulfate and Insulin Resistance

Eva Maňáková: Diabetes Mellitus and Foetus Development

Ludmila Brunerová, Michal Anděl: Costs for Diabetic Foot Syndrome in International Comparison

Radovan Bílek, Luboslav Stárka: Adrenomedulin

Eva Al Taji, Jan Lebl: Thyroid Dysgenesis: Current Knowledge of the Role of Transcription Factors in the Pathogenesis of Congenital Hypothyroidism

Miroslava Kloudová, Jan Čáp, Pavel Eliáš, Jan Bureš: Falsely Negative Standard-dose ACTH Stimulation Test in Patient with Addison's Disease

Lenka Ploranská, Ludmila Hejcmanová, Jan Lebl: Phenylketonuria and its Genetic Background

Milena Černá: Tea and Cancer Chemoprevention

NEWS

INTERVIEWS

Review of recent literature

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS