Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
č. 4/2002
č. 4/2002

č. 4/2002

OBSAH
EDITORIAL
DIABETOLOGIE
Bohdana Kalvodová, Petr Sklenka, Drahomíra Uchálová Varcholová, Tarek Aboutable
Diagnostika a léčba diabetické retinopatie a jejích komplikací

Bedřich Friedecký, Vladimír Palička
Možnosti a limity přínosu laboratorních výsledků při diagnostice diabetu (s demonstrací na limitech dle doporučení WHO)

Daniela Šrámková, Běla Bendlová
Rezistin - klíč k inzulinové rezistenci?

ENDOKRINOLOGIE
Juraj Hrnčiar
Skríning funkčných porúch štítnej žľazy u dospelých, gravidných
žien a novorodencov
Je tento skríning efektívny a ako ho v súčasnosti realizovať?

Jan Vosáhlo, Jan Krásný, Antonín Srp, Renata Brunnerová, Jan Lebl
Septo-optická dysplázie: méně obvyklá příčina hypopituitarismu

VÝŽIVA
Jolana Rambousková
Hodnocení nutričního stavu v těhotenství

DIABETOLOGIE/DISKUSE
J. Perušičová, A. Šmahelová, M. Kvapil, Z. Rušavý
Inzulinová léčba u diabetiků 1. typu - závěry workshopů českých diabetologů 1.část

DISKUSE

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘEHLED RECENTNÍ LITERATURY

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
Bohdana Kalvodová, Petr Sklenka, Drahomíra Uchálová Varcholová, Tarek Aboutable
Diagnosis and Treatment of Diabetic Retinopathy and its Complications

Bedřich Friedecký, Vladimír Palička
Contributions and Limits of Laboratory Results in Diabetes Diagnostics (Demonstration on Limits of WHO Recommendations)

Daniela Šrámková, Běla Bendlová
Resistin - the Key to Insulin Resistance?

ENDOCRINOLOGY
Juraj Hrnčiar
Screening of Functional Disorders of the Thyroid Gland in Adults, Gravid Femels and Newborns Is This Sceening Effective And How Can By Realised Now?

Jan Vosáhlo, Jan Krásný, Antonín Srp, Renata Brunnerová, Jan Lebl
Septo-optic Dysplasia: Less Common Cause of Hypopituitarism

NUTRITION
Jolana Rambousková
Nutritional Assessment of the Pregnant Woman

DIABETOLOGY/DISCUSSION
J. Perušičová, A. Šmahelová, M. Kvapil, Z. Rušavý
Insulin Therapy in Type 1 Diabetes - Results from Workshop of Czech Diabetologists

DISCUSSION

NEWS

INTERVIEWS

REVIEW OF RECENT LITERATURE

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS