Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
č. 1/2000
č. 1/2000

č. 1/2000

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
R. Chlup, L. Možíšová
Léčba diabetiků pomocí inzulinové pumpy - teorie a praxe

METABOLISMUS
P. Marhol
Izoprostany: specifické, biologicky aktivní látky jako index endogenní lipoperoxidace

ENDOKRINOLOGIE
D. Čiháková, J. Lebl, A. Šedivá
Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1 (APS-1)

M. Neradilová, B. Bendlová
Medulární karcinom štítné žlázy - přehled 20letých zkušeností

J. Zapletalová, J. Venháčová, A. Baxová, V. Malinová, J. Zeman
Syndrom tří A - neobvyklá příčina primární adrenální insuficience

VÝŽIVA
M. Navrátilová, L. Sobotka
Výživa a Alzheimerova choroba

M. Stránský, R. Sieber, M. De Vrese
Laktóza ve výživě

M. Stránský, M. De Vrese, R. Sieber
Fermentované mléčné výrobky ve výživě osob s laktózovou intolerancí

DIETNÍ SESTRY

ZPRÁVY

INFORMACE

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
R. Chlup, L. Možíšová
Treatment of Diabetic Patients with an Insulin Pump - Theory

METABOLISM
P. Marhol
The Isoprostanes: Unique Bioactive Compounds as an Index of Endogenous Lipid Peroxidation

ENDOCRINOLOGY
D. Čiháková, J. Lebl, A. Šedivá
Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (APS-1)

M. Neradilová, B. Bendlová
Medullar Thyroid Carcinoma - Overview of the 20 Years Experience

J. Zapletalová, J. Venháčová, A. Baxová, V. Malinová, J. Zeman
Triple a Syndrome - Unusual Cause of Primary Adrenal

NUTRITION
M. Navrátilová, L. Sobotka
Nutrition and Alzheimer Disease

M. Stránský, R. Sieber, M. De Vrese
Lactose in Nutrition

M. Stránský, M. De Vrese, R. Sieber
Laktose Malabsorber and Consumption of Fermented Milk

DIETARY ASSISTENTS

COMMUNICATIONS

INFORMATIONS