Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
č. 2/2000
č. 2/2000

č. 2/2000

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
M. Černá, E. Žďárský, M. Anděl
HLA systém a diabetes mellitus 1. typu

R. Kožnarová, F. Saudek
Může transplantace pankreatu ovlivnit průběh orgánových komplikací diabetu?

METABOLISMUS
K. Ptáčková, M. Dobiášová
Lipoproteinový profil plazmy u dětských a dospělých pacientů s onemocněním ledvin

M. Prázný
Využití laser Doppleru při vyšetření tkáňové perfuze

P. Fiala, V. Brožková
Příznaky a léčení hypofyzárního tumoru u starého nemocného - kazuistika

VÝŽIVA
J. Kábrt, E. Kotrlíková, J. Svobodová, M. Haluzík
Naše zkušenosti s domácí parenterální výživou

M. Černá
Deriváty kyseliny ftalové: výskyt v prostředí, toxicita a zdravotní rizika

P. Dlouhý, P. Marhol
Přehled složení mastných kyselin v tucích a olejích živočišného původu

DISKUSE
J. Perušičová, A. Šmahelová, J. Olšovský
Zkušenosti s léčbou perorálními antidiabetiky v ČR

ZPRÁVY

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
M. Černá, E. Žďárský, M. Anděl
HLA Sytem and Type 1 Diabetes Mellitus

R. Kožnarová, F. Saudek
Can Pancreas Transplantation Have an Effect on the Course of Late Diabetic Complications?

METABOLISM
K. Ptáčková, M. Dobiášová
Lipoprotein Profile of Plasma in Children and Adults with Renal Diseases

M. Prázný
Examination of Tissue Perfusion by Laser Doppler Flowmetry

P. Fiala, V. Brožková
The Symptomatology and Management of the Aging Patient with Pituitary Adenoma - Case Report

NUTRITION
J. Kábrt, E. Kotrlíková, J. Svobodová, M. Haluzík
Our Experience with Home Parenteral Nutrition

M. Černá
Phthalic Acid Esters: Occurrence in the Environment, Toxicity and Health Risks

P. Dlouhý, P. Marhol
Review of the Content of Fatty Acids in Fats and Oils from Animal Sources

DISCUSSION
J. Perušičová, A. Šmahelová, J. Olšovský
The Experience with Oral Antidiabetic Treatment

COMMUNICATIONS

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS