Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
č. 4/2000
č. 4/2000

č. 4/2000

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Diabetes a iktus

ENDOKRINOLOGIE/DIABETOLOGIE
Michal Kršek
IGF - I: Fyziologická funkce, diagnostické a léčebné použití

Michal Kršek
Vazebné proteiny pro IGF (IGFBPs) a jejich fyziologický význam

ENDOKRINOLOGIE

Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiologie deficitu růstového hormonu u dětí - I. Genově podmíněné příčiny deficitu růstového hormonu

Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiologie deficitu růstového hormonu u dětí - II. Perinatální a postnatální příčiny deficitu růstového hormonu

Jan Čáp, Zdeněk Dvořák
Klinicky významná autoimunitní onemocnění po léčbě Cushingova syndromu - popis tří případů

METABOLISMUS/OSTEOLOGIE
Ivana Žofková, Andrea Nováková
Vitamin K a osteoporóza

Richard Sotorník
Osteoporóza u mužů

ZPRÁVY

Přibližování se k Evropské unii v odbornosti diabetologie

Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. – 70 let

Zápis ze schůzky členů výboru ČSAT ze dne 21. 9. 2000, Praha

Elsie M. Widdowsonová, pionýrka v oblasti nutričního výzkumu

RECENZE

K. Shima, Editor: Obesity And Niddm. Lessons From The Oletf Rat.

INFORMACE

Plánované mezinárodní a domácí akce

Přehled vzdělávacích programů na období leden – červen 2001

Výživa, obesita a insulinová resistence - přednáškové dopoledne zahraničních hostů

Program seminářů postgraduálního studia v biomedicíně „Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu"

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
Diabetes and Stroke

ENDOCRINOLOGY/DIABETOLOGY
Michal Kršek
IGF - I: Physiological Role, Diagnostic and Treatment Use

Michal Kršek
Insulin - Like Growth Factor Binding Proteins (IGFBPs) and their Physiological Role

ENDOCRINOLOGY
Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiology of Growth Hormone Deficiency in Children - I. Growth Hormone Deficiency Caused by Gene Defects

Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiology of Growth Hormone Deficiency in Children - II. Growth Hormone Deficiency of Perinatal and Postnatal Origin

Jan Čáp, Zdeněk Dvořák
Clinically Relevant Autoimmune Disorders after Treatment of Cushing's Syndrome - Casuistics of three Cases Metabolism/Bone disease

Ivana Žofková, Andrea Nováková
Vitamin K and Osteoporosis

Richard Sotorník
Osteoporosis in Men

NEWS

Czech Diabetology on the Way to European Union

The Jubilee of Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Report of the Meeting of the Commitee of Czech Atherosclerosis Society, Prague, Sept. 21st, 2000

Elsie M. Widdowson, Pioneer in the Nutritional Research

BOOK REVIEW

K. Shima, Editor: Obesity And Niddm. Lessons From The Oletf Rat.

INFORMATIONS

Future International Czech and Slovak Meetings

Review of Educational Programmes in Diabetology, January - June 2001

Nutrition, Obesity and Insulin Resistence - Annoncement of International Meeting

Announcement of Postgraduate Seminaries „Selected Problems of Endocrinology and Metabolism"

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS