Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 3/2005
č. 3/2005

č. 3/2005 (1)

středa, 26 leden 2011 23:07

DMEV č. 3/2005

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE/METABOLISMUS

František Duška
Inzulinová rezistence u kriticky nemocných:
molekulární pozadí a metabolické důsledky

ENDOKRINOLOGIE

Luboslav Stárka, Jiří Heráček, Jitka Kuncová, Jana Sachová,
Michael Urban, Běla Bendlová

Receptory pro androgeny a karcinom prostaty

METABOLISMUS

Magdalena Lejsková, Jan Piťha

Hypertriglyceridemický pas: jednoduchý ukazatel

kardiovaskulárního rizika a inzulinové rezistence

OBEZITOLOGIE

Bashar Aldhoon, Běla bendlová, Vojtěch Hainer
Úloha genetických faktorů při hmotnostní redukci

VÝŽIVA

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Fyzická aktivita a obezita v etiopatogenezi nádorových onemocnění

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Fyzická aktivita a obezita v etiopatogenezi kolorektálního karcinomu

Jindřich Mourek

Možná molekulární interpretace protektivního účinku
n-3 mastných kyselin

ZPRÁVY

Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 18. 5. 2005

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce
Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY/METABOLISM

František Duška
Insulin Resistance in Critical Illness: Molecular Background and Metabolic Consequences

ENDOCRINOLOGY

Luboslav Stárka, Jiří Heráček, Jitka Kuncová, Jana Sachová,
Michael Urban, Běla Bendlová
THE ANDROGEN RECEPTOR AND PROSTATE CANCER

METABOLISM

Magdalena Lejsková, Jan Piťha
Hypertriglyceridemic waist: a simple parameter
of cardiovascular risk and insulin resistance

OBESITOLOGY

Bashar Aldhoon, Běla bendlová, Vojtěch Hainer
THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN WEIGHT REDUCTION

NUTRITION

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Physical activity and obesity in etiopatogenesis of cancer

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová

Physical activity and obesity in etiopatogenesis of colorectal cancer

Jindřich Mourek

THE POSSIBLE INTERPRETATION OF THE BENEFICIAL AND PROTECTIVE EFFECTS OF n-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS

NEWS

Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 18. 5. 2005

INFORMATIONS

List of international meetings
List of meetings in the Czech republic