Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2011
č. 1/2011

č. 1/2011 (1)

5. 4. 2011 9:02

DMEV č. 1/2011

Napsal(a)

EDITORIAL  ......................................................................................................................... 1
DIABETOLOGIE
Milan Kvapil
Bezpečnost terapie liraglutidem ............................................................................................. 9

Michal Anděl, Elena Wildová, Adéla Bojarová, Pavel Dlouhý, Pavel Kraml
Znalosti o významu GLP-1 změnily možnosti léčby diabetu,
jejich využití však může být mnohem širší.............................................................................. 15

Jana Urbanová, Iva Hoffmanová, Michal Anděl
Manifestace diabetes mellitus 1. typu u 97leté pacientky (kazuistika) ...................................... 22

ENDOKRINOLOGIE

Eliška Potluková, Jan Jiskra, Zdeněk Telička, Jana Bartáková, Drahomíra Springer
Pozitivita protilátek proti tyreoidální peroxidáze u eutyreózních těhotných žen
jako rizikový faktor pozdějšího rozvoje dystyreózy .................................................................. 27

Luboslav Stárka
Chuť jako součást endokrinních regulací ............................................................................... 33

METABOLISMUS/VÝŽIVA/NEFROLOGIE

Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková, Josef Zadražil,
Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Staněk, Ivo Valkovský, Olga Marečková,
Vladimír Hanzal, Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček,Milena Štollová, Dana Sasaková
Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4–5) u seniorů .................................... 37

ZPRÁVY

Luboslav Stárka
Jiří Pařízek (1928–1991) – in memoriam po dvaceti letech ....................................................... 46

INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy............................................................................. 47
Rejstřík 2010 ....................................................................................................................... 49

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Milan Kvapil
Safety of the liraglutide treatment .......................................................................................... 9

Michal Anděl, Elena Wildová, Adéla Bojarová, Pavel Dlouhý, Pavel Kraml
Knowledge about GLP-1 based therapies changed the possibilities of diabetes treatment,
but its use could be much broader ....................................................................................... 15

Jana Urbanová, Iva Hoffmanová, Michal Anděl
Type 1 diabetes manifestation in 97 years old woman (case report) ......................................... 22

ENDOCRINOLOGY

Eliška Potluková, Jan Jiskra, Zdeněk Telička, Jana Bartáková, Drahomíra Springer
Positivity of antibodies against thyroperoxidase in euthyroid pregnant
women as a risk factor for thyroid dysfunction after delivery .................................................... 27

Luboslav Stárka
Taste as a part of endocrine regulations ................................................................................ 33

METABOLISM/NUTRITION/NEFROLOGY

Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková, Josef Zadražil,
Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Staněk, Ivo Valkovský, Olga Marečková, Vladimír Hanzal,
Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček, Milena Štollová, Dana Sasaková
Conservative managent of chronic renal failure (CKD 4–5) in seniors ......................................  37

COMMUNICATIONS
Luboslav Stárka
Jiří Pařízek (1928–1991) – in memoriam twenty years after .................................................... 46

INFORMATIONS
Future international and national meetings ........................................................................... 47
Index 2010 ........................................................................................................................ 49