Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2011
č. 3/2011

č. 3/2011 (1)

19. 9. 2011 8:44

DMEV 3/2011

Napsal(a)

EDITORIAL ............................................................................................................... 113

DIABETOLOGIE

Monika Urbanová, Martin Haluzík
Diabetes a nádorová onemocnění ................................................................................ 121

Dorota Šoltésová, Iveta Herichová
Mechanizmus diabetogenního účinku alloxanu a streptozotocinu ................................... 130

ENDOKRINOLOGIE

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Oldřich Lapčík
Účinnost a bezpečnost fytoestrogenových přípravků ...................................................... 141

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Jan Gojda, Jan Trnka, Michal Anděl
Buněčné mechanizmy svalové atrofie .......................................................................... 146

ZPRÁVY

Libuše Srbová
Zkušenosti z pobytu na endokrinologickém pracovišti
univerzitní nemocnice v Coventry ................................................................................ 158

Ivana Čermáková
Poznatky z třítýdenního studijního pobytu na oddělení dětské
endokrinologie v Royal Hospital for Sick Children v Edinburgu ....................................... 160

Hana Hruškovičová
Endokrinologické centrum Nemocnice sv. Bartoloměje v Londýně ................................. 161

INFORMACE

Předběžný program XXXIV. endokrinologických dnů 20.–22. 10. 2011, Brno ................... 163

Plánované mezinárodní a domácí kongresy ................................................................. 170

 

 

 

EDITORIAL .............................................................................................................. 113

DIABETOLOGY

Monika Urbanová, Martin Haluzík
Diabetes and cancer ................................................................................................. 121

Dorota Šoltésová, Iveta Herichová
On the mechanisms of diabetogenic effects of alloxan and streptozotocin ..................... 130

ENDOCRINOLOGY

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Oldřich Lapčík
Efficacy and safety of phytoestrogen products ............................................................ 141

METABOLISM/NUTRITION

Jan Gojda, Jan Trnka, Michal Anděl
Cellular mechanisms of muscle atrophy ..................................................................... 146

COMMUNICATIONS

Libuše Srbová
The experience from study visit at division of endocrinology
in Coventry university hospital ................................................................................... 158

Ivana Čermáková
Report on study visit at the division of children endocrinology
of Royal Hospital for Sick Children in Edinburgh ......................................................... 160

Hana Hruškovičová
Barts and The London Endocrinology Centre .............................................................. 161

INFORMATIONS

Preliminary program of XXXIV. endocrinology days 20.–22. 10. 2011, Brno .................... 163

Future international and national meetings ................................................................. 170