Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2011
č. 4/2011

č. 4/2011 (1)

15. 12. 2011 9:26

DMEV 4/2011

Napsal(a)

EDITORIAL .......................................................................................................................... 173
DIABETOLOGIE
Robert Bém, Alexandra Jirkovská
Charcotova neuroosteoartropatie .............................................................................................181

Svatopluk Solař
Hypoglykémie – úskalí léčby diabetu .......................................................................................189

DIABETOLOGIE v praxi – diskuze
Michal Anděl
Úvodní slovo ..........................................................................................................................200

Zdeněk Hamouz
Algoritmus péče a možnost ovlivnění rizikových faktorů
diabetu 2. typu v ordinaci PL ...................................................................................................201

Tomáš Edelsberger
Praktický lékař a diabetolog – spolupráce v péči o pacienty s cukrovkou .....................................211

Endokrinologie
Hana Hruškovičová, Marie Bičíková, Karel Vondra, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Vztah neuroaktivních steroidů a vybraných závislostí................................................................. 217

Zprávy
Michal Anděl
Prof. Jaroslav Rybka mladým osmdesátníkem ..........................................................................228

Informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ..............................................................................229
Rejstříky 2011 .......................................................................................................................231

CONTENTS

EDITORIAL ...........................................................................................................................173
Robert Bém, Alexandra Jirkovská
Charcot neuropathic osteoarthropathy .....................................................................................181

Svatopluk Solař
Hypoglycemia – difficulties of diabetes therapy ........................................................................189

Practical diabetes care – discussion
Michal Anděl
Introductory notes ..................................................................................................................200

Zdeněk Hamouz
Algorithm of care and a possibility to influence risk factorsof type 2 diabetes in
a general practitioner's surgery ................................................................................................201

Tomáš EdelsbergerGeneral practitioner and diabetologist – working together in diabetes care .......211

ENDOCRINOLOGY
Hana Hruškovičová, Marie Bičíková, Karel Vondra, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Relationship between neuroactive steroids and certain addictions ...............................................217

Communications
Michal Anděl
Professor Jaroslav Rybka 80th birthday .....................................................................................228

Informations
Future international and national meetings ................................................................................229
Index 2011............................................................................................................................. 231