Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2013
2/2013

2/2013 (1)

pondělí, 17 červen 2013 09:20

DMEV 2/2013

Napsal(a)

Editorial ...............................................................................................................................77

Diabetologie

Štěpán Svačina, Božena Jurašková, Igor Karen, Alena Šmahelová,
Jindřich Olšovský, Rudolf Červený, Iva Holmerová, Terezie Pelikánová
Doporučené postupy v léčbě starších pacientů s diabetes mellitus v ČR .........................................82

Diabetologie/výživa

Ludmila Brunerová, Michal Anděl
Regulace příjmu potravy – II. část ..............................................................................................93

Endokrinologie

Jana Kubátová, Luboslav Stárka
Endokrinní disruptory a jejich vliv na spermatogenezi a testikulární steroidogenezi ........................107

Metabolismus

Václav Monhart
Doporučení KDIGO pro léčbu zvýšeného krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin ..............113

Výživa

Daniela Čechurová, Michal Žourek, Zdeněk Jankovec,
Jitka Gruberová, Zdeněk Rušavý, Rudolf Kotas
Wernickeova encefalopatie jako komplikace u domácí parenterální výživy a po bariatrické operaci....123

Zprávy..................................................................................................................................... 127
Přečetli jsme za vás .................................................................................................................128
Informace ................................................................................................................................130

CONTENT

Editorial .................................................................................................................................... 77

Diabetology

Štěpán Svačina, Božena Jurašková, Igor Karen, Alena Šmahelová,
Jindřich Olšovský, Rudolf Červený, Iva Holmerová, Terezie Pelikánová
Guidelines for treatment of older patients with diabetes mellitus in Czech Republic ........................... 82

Diabetology/nutrition

Ludmila Brunerová, Michal Anděl
Food intake regulation – 2nd Part ................................................................................................ 93

Endocrinology

Jana Kubátová, Luboslav Stárka
Endocrine disruptors and their impact on spermatogenesis and testicular steroidogenesis .............. 107

Metabolism

Václav Monhart
KDIGO clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease ... 113

Nutrition

Daniela Čechurová, Michal Žourek, Zdeněk Jankovec,
Jitka Gruberová, Zdeněk Rušavý, Rudolf Kotas
Wernicke´s encephalopathy as a complication of home parenteral nutrition and bariatric surgery .......123

Communications ........................................................................................................................127

We have read for you ................................................................................................................. 128

Information ................................................................................................................................ 130