Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2013
4/2013

4/2013 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 4/2013

Napsal(a)

EDITORIAL ...............................................................................................................193

Diabetologie

Martin Haluzík
Inzulín degludek a další novinky z oblasti dlouhodobě působících inzulínů....................... 200

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Trnka
Metformin: na pomezí diabetologie a onkologie ............................................................ 212

Endokrinologie

Václav Hána, Jan Švancara, Ľubomíra Bandúrová, Petr Brabec, Jan Čáp,
Viktória Ďurovcová, Eva Dvořáková, Václav Hána Jr., Zuzana Jarkovská,
Peter Kentoš, Daniel Klimeš, Michal Krčma, Michal Kršek, Ivica Lazúrová,
Věra Olšovská, Ján Podoba, Mikuláš Pura, Michaela Sásiková, Karel Starý,
Jana Strenková, Helena Šiprová, Juraj Štěňo, Ludmila Trejbalová, Peter Vaňuga,
Hedviga Wagnerová, Vladimír Weiss, Dalibor Zeman, Ladislav Dušek, Josef Marek
Registr selárních tumorů – RESET: diagnostika a léčba
akromegalie v České a Slovenské republice v 21. století .................................................219

Obezitologie/metabolismus

Jitka Herlesová, Dana Knappová, Pavel Král, Šárka Slabá,
Veronika Staňková, Martin Wagenknecht, Jana Žmolíková, Eva Kravarová
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací ..................................225

Metabolismus

Adéla Bojarová, Michal Anděl, Jan Trnka
Endotelová buňka a její energetický metabolismus..........................................................235

Přečetli jsme za vás.....................................................................................................244

Informace....................................................................................................................245

Rejstříky 2013.............................................................................................................246

DOTAZNÍK

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................ 193

Diabetology

Martin Haluzík
Insulin degludec and other news from long-acting insulins area....................................... 200

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Trnka
Metformin between diabetology and oncology ................................................................212

Endocrinology

Václav Hána, Jan Švancara, Ľubomíra Bandúrová, Petr Brabec, Jan Čáp,
Viktória Ďurovcová, Eva Dvořáková, Václav Hána Jr., Zuzana Jarkovská,
Peter Kentoš, Daniel Klimeš, Michal Krčma, Michal Kršek, Ivica Lazúrová,
Věra Olšovská, Ján Podoba, Mikuláš Pura, Michaela Sásiková, Karel Starý,
Jana Strenková, Helena Šiprová, Juraj Štěňo, Ludmila Trejbalová, Peter Vaňuga,
Hedviga Wagnerová, Vladimír Weiss, Dalibor Zeman, Ladislav Dušek, Josef Marek
Register of sellar tumors – RESET: diagnostics and therapy of acromegaly
in Czech and Slovak Republics in the 21st century......................................................... 219

Obesitology/metabolism

Jitka Herlesová, Dana Knappová, Pavel Král, Šárka Slabá,
Veronika Staňková, Martin Wagenknecht, Jana Žmolíková, Eva Kravarová
Suggestions for the psychological evaluation before bariatric surgery................................ 225

Metabolism

Adéla Bojarová, Michal Anděl, Jan Trnka
Endothelial cell and its energetic metabolism ................................................................. 235

We have read for you ................................................................................................... 244

Information.................................................................................................................. 245

index 2013...................................................................................................................246