Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2014
4/2014

4/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 4/2014

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL .......................................................................................................... 177

 

diabetologie

Karin Doležalová, Dita Pichlerová, Martin Haluzík
Chirurgická léčba diabetu: jaká, kdy a pro koho? ..................................................... 182

 

Veronika Matušková, Barbora Holubcová
Výsledky léčby diabetického makulárního edému pomocí
intravitreální aplikace ranibizumabu – roční zkušenosti ............................................. 189

 

Kateřina Westlake, Andrea Havlová, Jan Polák
Délka spánku jako rizikový faktor rozvoje diabetes mellitus 2. typu ............................ 195

 

Metabolismus

Erika Nýdlová, Martina Vrbová, Tomáš Roušar
Glutathion a jeho enzymový systém ...................................................................... 202

 

Jiří Kříž, Zuzana Hlinková, Kryštof Slabý
Změny v metabolismu po poranění míchy.
1. část: rozdíly v tělesném složení a metabolické důsledky ..................................... 209

 

Endokrinologie

Luboslav Stárka
Syndrom vyhoření a hormony ............................................................................... 215

 

Endokrinologie/kazuistika

Dagmar Langová, Eva Koláčková
Suicidální pokus požitím hormonálních preparátů ................................................... 220

 

Informace ..................................................................................................... 225

 

rejstřík 2014 ................................................................................................ 226

 

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................... 177

 

diabetology

Karin Doležalová, Dita Pichlerová, Martin Haluzík
Surgical treatment of diabetes: what, when and for whom? ................................... 182

 

Veronika Matušková, Barbora Holubcová
Results of treatment of diabetic macular edema using
intravitreal ranibizumab – one year results .......................................................... 189

 

Kateřina Westlake, Andrea Havlová, Jan Polák
Sleep duration as a risk factor for type 2 diabetes ............................................... 195

 

metabolism

Erika Nýdlová, Martina Vrbová, Tomáš Roušar
Glutathione and glutathione-related enzyme system ............................................ 202

 

Jiří Kříž, Zuzana Hlinková, Kryštof Slabý
Metabolic changes after spinal cord injury.
Part I: Differences in body composition and metabolic consequences ................... 209

 

endocrinology

Luboslav Stárka
Burnout syndrome and hormones ...................................................................... 215

 

endocrinology/case report

Dagmar Langová, Eva Koláčková
A suicide attempt by ingesting hormonal drugs ................................................... 220

 

informationS ............................................................................................. 225

 


index 2014 ..................................................................................................... 226