×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Vytisknout tuto stránku
středa, 28 březen 2012 08:30

DMEV 1/2012

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Editorial ................................................................................................................................. 1
Diabetologie
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 1. typu ................................................. 8
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 2. typu ............................................... 13
Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem ................................................................. 20
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin ........................................................... 23
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie ........................................... 30
Standardy diagnostiky a léčby diabetické neuropatie ................................................................ 35
Doporučený postup péče o nemocné se syndromem diabetické nohy ......................................... 41
Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevencí
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen
se syndromem polycystických ovarií ....................................................................................... 49

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů ........................................ 51
Doporučení k edukaci diabetika .............................................................................................. 59
Selfmonitoring glykémie v lékárně ........................................................................................... 62

Metabolismus
XV. kongres o ateroskleróze, 1.–3. prosince 2011, Špindlerův Mlýn. Abstrakta ............................ 64
Metabolismus/endokrinologie
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fyzická aktivita a subklinický zánět: mechanizmy působení a klinické důsledky .......................... 83

Informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ............................................................................... 96

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................................. 1
Diabetology
Recommendations of care for patients with type 1 diabetes mellitus ............................................ 8
Recommendations of care for patients with type 2 diabetes mellitus .......................................... 13
Recommendations of care for patients with prediabetes ............................................................ 20
Recommendations of care for patients with diabetic kidney disease ........................................... 23
Recommendations of diagnostic and treatment of patients with diabetic retinopathy .................... 30
Recommendations of diagnostic and treatment of patients with diabetic neuropathy .................... 35
Recommendations of care for patients with diabetic foot syndrome ............................................ 41
Recommendations for the assesyment of cardiovascular risk and prevention
of cardiovascular disease and diabetes mellitus in women with
polycystic ovary syndrome ..................................................................................................... 49

Diabetes mellitus – laboratory diagnostics and patients monitoring ............................................ 51
Recommendations for education of diabetic patients ................................................................ 59
Glycaemia selfmonitoring in the pharmacy .............................................................................. 62

Metabolism
Abstracts of 15th congress on atherosclerosis,
december 1st–3rd 2011, Špindlerův Mlýn, Czech Republic ......................................................... 64

Metabolism/Endocrinology
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Physical activity and subclinical inflammation: mechanisms of action and clinical implications ....... 83

Informations
Future international and national meetings ................................................................................. 96

EDITORIAL      1
diabetologie
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 1. typu      8
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 2. typu      13
Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem      20
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin      23
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie      30
Standardy diagnostiky a léčby diabetické neuropatie      35
Doporučený postup péče o nemocné se syndromem diabetické nohy      41
Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevencI
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen
se syndromem polycystických ovarií      49
Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů      51
Doporučení k edukaci diabetika      59
Selfmonitoring glykémie v lékárně      62


metabolismus
XV. kongres o ateroskleróze
1.–3. prosince 2011, Špindlerův Mlýn. Abstrakta     64
endokrinologie
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fyzická aktivita a subklinický zánět: mechanizmy působení
a klinické důsledky       83
informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy      96

Číst 10579 krát Naposledy změněno středa, 28 březen 2012 08:50

Nejnovější od