Tigis

č. 3/2009
č. 3/2009

č. 3/2009 (1)

29. 11. 2010 20:38

DMEV č. 3/2009

Napsal(a) Administrator

OBSAH
EDITORIAL
...................................................................................................................... .105
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: aktivátory glukokinázy
.........................................113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestační diabetes mellitus ................................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová, Petr Lesný, Eva Syková
Možnosti buněčné terapie ischemické choroby
dolních končetin u syndromu diabetické nohy
...................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT buňky - cíl imunologických intervencí k prevenci a léčbě
diabetu mellitu 1. typu
........................................................................................................ 134
METABOLISMUS
Eva Horová, Martin Prázný
Endotelová dysfunkce: příčiny, důsledky a možnosti jejího hodnocení
......................................139
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormony ve slinách: metodické předpoklady .........................................................................149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Současné možnosti využití stanovení steroidních
hormonů ve slinách ............................................................................................................ 155
ZPRÁVY
Profesor MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85 let ................................................................ 162
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................ 164


CONTENTS
EDITORIAL
....................................................................................................................... 105
DIABETOLOGY
Tomáš Edelsberger
Perspectives in pharmacotherapy of T2DM: glucokinase activators
........................................ 113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestational diabetes mellitus
............................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová , Petr Lesný, Eva Syková
Stem cell therapy in patients with peripheral arterial disease
and diabetic foot disease
................................................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT cells - target of immunological interventions to prevent
or treat type 1 diabetes mellitus
......................................................................................... 134
METABOLISM
Eva Horová, Martin Prázný
Endothelial dysfunction: causes, consequences
and methods of assessment
............................................................................................. 139
ENDOCRINOLOGY
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormones in saliva: methodical assumption
........................................................................ 149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Steroids in saliva: current application possibilities
................................................................ 155
COMMUNICATIONS
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85th birthday .......................................................... 162
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................. 164