Tigis

č. 4/2009
č. 4/2009

č. 4/2009 (1)

30. 11. 2010 12:07

DMEV č. 4/2009

Napsal(a) Administrator

OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Porucha sluchu a diabetes
................................................................................................. 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Léčba diabetu mellitu 2. typu a metabolického
syndromu v těhotenství
...................................................................................................... 183
ENDOKRINOLOGIE
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Kalcium-sensing receptor:
fyziologie a onemocnění spojená s jeho poruchami
............................................................... 193
VÝŽIVA
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Trans izometry mastných kyselin ve výživě
jako rizikový faktor aterosklerózy
..........................................................................................201
VŠEOBECNÁ MEDICÍNA/VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Diagnóza a léčení periferního lymfedému
...............................................................................208
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 215
PŘEDPLATNÉ

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
Hearing impairment and diabetes
......................................................................................... 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Treatment of type 2 diabetes mellitus
and metabolic syndrome during pregnancy
........................................................................... 183
ENDOCRINOLOGY
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Calcium-sensing receptor:
physiology and related diseases
...........................................................................................193
NUTRITION
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Dietary intake of trans fatty acids
as a risk factor for atherosclerosis
.........................................................................................201
GENERAL MEDICINE/NUTRITION
Vladimír Bartoš
The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema
..........................................................208
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 215
SUBSCRIPTION