Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2012
č. 2/2012

č. 2/2012 (1)

21. 6. 2012 12:38

DMEV 2/2012

Napsal(a)

Editorial .................................................................................................................................. 101

Diabetologie
Doporučený postup léčby inzulínovou pumpou (continuous subcutaneous insulin infusion – CSII) .... 108

Vladimír Pliska, Gerd Folkers
Inzulín: chemie a chemici v jeho historii........................................................................................111

Michal Anděl, Kateřina Andělová, Zdeněk Rušavý, Jiří Potůček, Petr Koranda
Distanční přenos dat v diabetologii ..............................................................................................119

Svatopluk Solař
C-peptid – od diagnózy k terapii ................................................................................................. 123

Metabolismus/výživa
Jana Patková, Jan Trnka, Michal Anděl
Účinek nasycených a nenasycených volných mastných kyselinna inzulínovou
rezistenci a metabolizmus kosterního svalu ..................................................................................131

Endokrinologie
Michaela Dušková, Luboš Stárka
Předčasné ovariální selhání ..........................................................................................................139

Zprávy
Michal Anděl
Blahopřání prof. MUDr. Jindřišce Perušičové, DrSc. ........................................................................148

Informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ................................................................................... 149

CONTENTS

Editorial........................................................................................................................................101

Diabetology
Guidelines for treatment of patients with continuous subcutaneous insulin infusion – CSII .................. 108

Vladimír Pliska, Gerd Folkers
Chemistry and chemists in the story of insulin ............................................................................... 111

Michal Anděl, Kateřina Andělová, Zdeněk Rušavý, Jiří Potůček, Petr Koranda
Distant transfer of data in diabetes care ......................................................................................... 119

Svatopluk Solař
C-peptide – from diagnosis to therapy ............................................................................................ 123

Metabolism/nutrition
Jana Patková, Jan Trnka, Michal Anděl
The effect of saturated and unsaturated free fatty acids on skeletal
muscle insulin resistance and metabolism ..................................................................................... 131

Endocrinology
Michaela Dušková, Luboš Stárka
Premature ovarian failure – primary ovarian insufficiency .................................................................. 139

Communications
Michal Anděl
Congratulations to prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. .............................................................. 148

Informations
Future international and national meetings ...................................................................................... 149