Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2012
č. 3/2012

č. 3/2012 (1)

25. 9. 2012 12:11

DMEV 3/2012

Napsal(a)

Editorial......................................................................................................................................153

Diabetologie

Hana Dvořáková
Vzpomínka na prof. MUDr. Jiřího Syllabu ......................................................................................160

Jan Šoupal, Martin Prázný
Glykemická variabilita .................................................................................................................162

Otto Lang, Ivana Kuníková
Možnosti a limity diagnostických metod nukleární medicíny
u diabetické kardiomyopatie v experimentu i v klinice ......................................................................170

Národní diabetologický program 2012–2022 ...................................................................................179

Metabolismus/výživa

Vojtěch Hainer
Komentář ke článku „Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR" ...........................199

Lukáš Roubík, Juraj Borovský
Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR ...........................................................201

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Milan Mohapl, Marie Bičíková
Hormony a další látky v mozkomíšním moku jako možné prediktory důsledků onemocnění
hydrocefalem u pacientů s implantovaným shuntem .......................................................................207

Jana Malíková, Jan Lebl, Felix Votava
Prenatální a postnatální vývoj nadledvin a syntézy steroidů:
Vliv na novorozenecký screening kongenitální adrenální hyperplázie ................................................212

Přečetli jsme za vás ...................................................................................................................224

Informace

CONTENTS

Editorial.....................................................................................................................................153

Diabetology

Hana Dvořáková
Memory on Professor Jiří Syllaba ................................................................................................160

Jan Šoupal, Martin Prázný
Glycemic variability ....................................................................................................................162

Otto Lang, Ivana Kuníková
Strengths and weaknesses of diagnostic methods of nuclear medicine in diabetic
practice cardiomyopathy in experiment and in clinical ...................................................................170

National diabetes programme 2012–2022 ....................................................................................179

Metabolism/nutrition

Vojtěch Hainer
Comment to the article „Assessment of morbid obesity
treatment cost efficiency in the Czech Republic" ..........................................................................199

Lukáš Roubík, Juraj Borovský
Assessment of morbid obesity treatment cost efficiency in the Czech Republic ...............................201

Endocrinology
Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Milan Mohapl, Marie Bičíková
Hormones and other compounds in cerebrospinal fluid as possible predictors of disease
progression of patients with hydrocephalus after implanted shunt ...................................................207

Jana Malíková, Jan Lebl, Felix Votava
Prenatal and postnatal development of the adrenal glands and adrenal steroid synthesis:
effect on newborn screening for congenital adrenal hyperplasia .......................................................212

We have read for you ..................................................................................................................224

Information