Tigis

Pacient v ordinaci praktického lékaře

Odborný čtvrtletník, který si klade za cíl být důležitým zdrojem
informací pro praktické lékaře v oblastech léčby onemocnění,
se kterými se ve svých ordinacích setkávají nejčastěji.


Sponzorem jednotlivých vydání může být jedna společnost,
která má možnost zvolit téma, o kterém by chtěla praktické
lékaře informovat. Je to velice efektivní a nestandardní forma
prezentace, která přináší trvalé zapsání produktů sponzorské
společnosti do povědomí lékařů.