Tigis

pondělí, 29 listopad 2010 12:03

DMEV 03/2008

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Vzpomínky na začátky programu tansplantace pankreatu ..................121
Vladimír Bartoš
Alkohol a diabetes ....................................................123
ENDOKRINOLOGIE
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
Nová role fytoestrogenů – výsledek výzkumu nebo obchodní trik? ........131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Současnost a výhledy steroidní laboratorní diagnostiky ................135

OBEZITOLOGIE
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity .....................140
METABOLISMUS
Ľubica Cibičková
Působení statinů na metabolizmus cholesterolu
v centrálním nervovém systému .........................................145
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................149

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
The reminiscence on the start of the transplantation of the pancreas ..121
Vladimír Bartoš
Alcohol and diabetes ..................................................123
ENDOCRINOLOGY
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
New role of phytoestrogens: A result of research or a marketing trick? 131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Contemporary state-of-art and perspectives
of steroid laboratory diagnostics .....................................135

OBESITOLOGY
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Recommendation for prevention and treatment of childhood obesity ......140
METABOLISM
Ľubica Cibičková
The eff ect of statins on cholesterol metabolismin
the central nervous system ............................................145
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................149

Číst 6604 krát Naposledy změněno pondělí, 29 listopad 2010 12:56