Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2008
č. 1/2008

č. 1/2008 (1)

úterý, 04 leden 2011 08:53

Aktuality v nefrologii 01/2008

Napsal(a)
Editorial ................................................................................................2
Obsah ....................................................................................................5
Rozhovor ..............................................................................................8
Pøehledné práce
Postižení parodontu a tvrdých zubních tkání
u osob s chronickým selháním ledvin
Erika Lenèová ......................................................................................11
Pùvodní práce
Solubilní receptor pro koneèné produkty pokroèilé glykace
u obézních nemocných s chronickým onemocnìním ledvin
Olga Mareèková, Vladimír Teplan,
Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Dalibor Lecián,
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Editorial .........................................................................................2
Obsah ...........................................................................................5
Rozhovor .......................................................................................8
Přehledné práce
Erika Lenčová ...............................................................................11
Původní práce
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Kazuistika
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ....................................... 20
Z historie
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informace
Kongresy 2008 (nefrologie a transplantologie) ............................... 29
Rejstříky ................................................................................... 30
CONTENTS
Editorial ........................................................................................2
Interview .......................................................................................8
Reviews
Erika Lenčová .............................................................................11
Original papers
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ...................................................15
Case report
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ...................................... 20
From history
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informations
Indexes .................................................................................... 30