×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Vytisknout tuto stránku
úterý, 04 leden 2011 08:53

Aktuality v nefrologii 01/2008

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Editorial ................................................................................................2
Obsah ....................................................................................................5
Rozhovor ..............................................................................................8
Pøehledné práce
Postižení parodontu a tvrdých zubních tkání
u osob s chronickým selháním ledvin
Erika Lenèová ......................................................................................11
Pùvodní práce
Solubilní receptor pro koneèné produkty pokroèilé glykace
u obézních nemocných s chronickým onemocnìním ledvin
Olga Mareèková, Vladimír Teplan,
Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Dalibor Lecián,
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Editorial .........................................................................................2
Obsah ...........................................................................................5
Rozhovor .......................................................................................8
Přehledné práce
Postižení parodontu a tvrdých zubních tkání
u osob s chronickým selháním ledvin
Erika Lenčová ...............................................................................11
Původní práce
Solubilní receptor pro konečné produkty pokročilé glykace
u obézních nemocných s chronickým onemocněním ledvin
Olga Marečková, Vladimír Teplan,
Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Dalibor Lecián,
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Kazuistika
Parvovirus B-19 jako příčina závažné anémie
po transplantaci ledviny
Michaela Kubišová, Pavel Žák, Vlasta Štìpánová,
Michaela Svobodová, Pavel Navrátil,
Miroslav Podhola, Vladimír Bláha,
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ....................................... 20
Z historie
Z podbořanské měšťanky na Harvardskou univerzitu
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informace
Kongresy 2008 (nefrologie a transplantologie) ............................... 29
Rejstříky ................................................................................... 30
CONTENTS
Editorial ........................................................................................2
Interview .......................................................................................8
Reviews
Periodontal and dental findings in patients
with chronic renal failure
Erika Lenčová .............................................................................11
Original papers
Soluble receptor for advanced glycation end products
in obese patients with chronic kidney disease
Olga Marečková, Vladimír Teplan,
Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Dalibor Lecián,
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ...................................................15
Case report
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ...................................... 20
From history
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informations
Indexes .................................................................................... 30
Číst 11920 krát

Nejnovější od