×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Vytisknout tuto stránku
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 3/2014 Doporučený

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................149

Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. – In memoriam
Jiřina Chládková .................................................................................................... 150

Cena Karla Stýbla
Vítězslav Kolek ..................................................................................................... 151

Co může říci alergolog pneumologům
Václav Špičák ....................................................................................................... 152

Původní práce

Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi

Petra Vítovcová, Petr Panzner, Ivana Malkusová, Tomáš Vlas .....................................159

Přehledné články

Současný pohled na lymeskou borreliózu a CD57+NK buňky

Alena Jirásková ..................................................................................................... 166

Význam diagnostiky pomocí alergenových komponent pro alergenovou imunoterapii

Tomáš Adamec ..................................................................................................... 173

Laktózová intolerance. K zamyšlení nad reakcemi vyvolanými potravinami
Milena Jeřábková .................................................................................................. 176

Choroby způsobené lepkem a dalšími moučnými bílkovinami 
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková ......................................................... 181

Kazuistiky

Astma oblíbené učitelky

Milan Teřl ............................................................................................................. 189

Informace ........................................................................................................... 195

 

CONTENT 

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................................ 149

Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. – In memoriam
Jiřina Chládková .................................................................................................... 150

Karel Stýblo merit award
Vítězslav Kolek ..................................................................................................... 151

What can say allergist to pulmonologists
Václav Špičák ....................................................................................................... 152

Original papers

Senzitization to peanut allergen components and its use in clinical practice

Petra Vítovcová, Petr Panzner, Ivana Malkusová, Tomáš Vlas .....................................159

Reviews

Current view of Lyme borreliosis and CD57+ NK cells
Alena Jirásková ......................................................................................................166

Importance of component-resolved diagnostics for allergen immunotherapy

Tomáš Adamec ..................................................................................................... 173

Lactose intolerance. Contribution to contemplation of food-induced reactions

Milena Jeřábková ................................................................................................... 176

Gluten and cereal proteins induced diseases
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková ......................................................... 181

Case report

Asthma of the favorite school teacher

Milan Teřl .............................................................................................................. 189

Information ..........................................................................................................195

 

 

Číst 15793 krát Naposledy změněno úterý, 13 leden 2015 12:43

Nejnovější od