Vytisknout tuto stránku
pátek, 08 prosinec 2017 11:13

Psychiatrie 4/2017

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL .............................................................................................................................. 160

PŮVODNÍ PRÁCE

Lucia Pavelková, Michal Hajdúk, Anton Heretik, Peter Ohrablo, Veronika Petrušová,
Lubica Forgáčová
Unáhlené závery a neurokognícia u pacientov s perzekuènými bludmi pri
poruchách schizofrenického spektra – predbežné výsledky ................................................... 163

Tereza Příhodová, Tereza Jirsová, Marek Preiss, Veronika Juríčková
Integrita a spiritualita – výsledky empirické studie
u běžné populace a kontrastních souborù .............................................................................. 169

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Leoš Ševčík, Filip Tylš
Psychedelika jako amplifikátor placebo efektu ....................................................................... 175

Zdeňka Navrátilová, Jiříí Patočka
Bioaktivní látky pivoněk (Paeonia L.) a jejich účinky
na nervový systém ................................................................................................................. 181

VZDĚLÁVÁNÍ

Kateřina Šulcová, Kristýna Malenínská, Iveta Fajnerová, Tereza Nekovářová
Časová percepce a neuropsychiatrické poruchy ................................................................... 187

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Psychofarmaka v tìhotenství a jejich dopad na neurobehaviorální
vývoj dítìte II.: Antipsychotika, Stabilizátory nálady, Anxiolytika ........................................... 195

DOPISY, OHLASY, DISKUZE ............................................................................................... 204

PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................................................................... 207

REJSTŘÍKY 2017 ................................................................................................................. 208

 

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 160

ORIGINAL PAPERS

Lucia Pavelková, Michal Hajdúk, Anton Heretik, Peter Ohrablo, Veronika Petrušová,
Lubica Forgáčová
Jumping to conclusions and neurocognition in patients
with persecutory delusions in schizophrenia spectrum disorders –
preliminary results ............................................................................................................... 163

Tereza Příhodová, Tereza Jirsová, Marek Preiss, Veronika Juríčková
Integrity and spirituality – results of empirical study
in common population and contrast groups ........................................................................ 169

REVIEWS

Leoš Ševčík, Filip Tylš
Psychedelics as placebo effect amplifiers .......................................................................... 175

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Peony (Paeonia L.) bioactive constituents
and their effects on the nervous system ............................................................................ 181

CME
Kateřina Šulcová, Kristýna Malenínská, Iveta Fajnerová, Tereza Nekovářová
Time perception and neuropsychiatric diseases ............................................................... 187

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Impact of psychotropic drugs in pregnancy on infant’s neurobehavioral
development II.: Antipsychotics, Mood stabilizers, Anxiolytics ........................................ 195

CORRESPONDENCE .................................................................................................... 204

WE HAVE READ FOR YOU ........................................................................................... 207

INDEX 2017 .................................................................................................................... 208

 

Číst 4016 krát Naposledy změněno pátek, 08 prosinec 2017 11:33
Redakce časopisu

Nejnovější od Redakce časopisu