Vytisknout tuto stránku
úterý, 04 září 2018 21:49

Psychiatrie 3/2018

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL .....................................................................................................107

OBSAH ...........................................................................................................109

PŮVODNÍ PRÁCE
Eva Kozáková, Marek Havlík, David Tomeček, Jaroslav Hlinka, Jiří Horáček
Neuronální koreláty spontánního vstupu informace do proudu vědomí:
nemyslete na bílého medvěda ........................................................................ 111

Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů
s Huntingtonovou nemocí – hodnoticí nástroje ................................................118

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková
Aktuální stav invalidity z příčin duševních onemocnění v České republice
a zmapování vývoje od roku 2010 .................................................................. 124

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šalvěj lékařská (salvia officinalis l.) a Šalvěj červenokořenná
(salvia miltiorrhiza bunge): neuroprotektivní a prokognitivní účinky .............. 132

VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Bankovská Motlová, Karolina Dvorská, Pavel Trančík
Rodinná psychoedukace v psychiatrii ............................................................ 139

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust
Augmentace klozapinu aripiprazolem u nemocných schizofrenií ................. 147

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Farmakoterapie negativních příznaků schizofrenie ...................................... 151

ZPRÁVY ........................................................................................................ 161

DOPISY, OHLASY, DISKUSE ....................................................................... 163

 

 

EDITORIAL ................................................................................................... 107
CONTENTS .................................................................................................. 109

ORIGINAL PAPERS

Eva Kozáková, Marek Havlík, David Tomeček, Jaroslav Hlinka, Jiří Horáček
Neuronal correlates of entry of spontaneous thought into the stream
of consciousness: Don’t think about the white bear ...................................... 111

Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
The assessment of quality of life and functional status in patients
with Huntington’s disease – assessment tools ............................................. 118

REVIEWS

Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková
Current state of disability pensions from the mental
health indication in the Czech Republic and the mapping
of its development since 2010 ..................................................................... 124

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Salvia officinalis L. and Salvia miltiorrhiza Bunge:
neuroprotective and procognitive effect ...................................................... 132

CME
Lucie Bankovská Motlová, Karolina Dvorská, Pavel Trančík
Family psychoeducation in psychiatry ........................................................ 139

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Jiří Masopust
Aripiprazole augmentantion of clozapine
in schizophrenia patients .............................................................................147

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Treatment of negative symptoms in schizophrenia ..................................... 151

COMMUNICATIONS ................................................................................... 161

CORRESPONDENCE ................................................................................. 163

 

Číst 5045 krát Naposledy změněno středa, 16 říjen 2019 09:12
Redakce časopisu

Nejnovější od Redakce časopisu