Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
čtvrtek, 16 prosinec 2010 10:12

Veterinární lékař 1/2006

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
EDITORIAL .................................................................................................................... 2
OBSAH ............................................................................................................................. 7
ALTERNATIVNÍ CHIRURGICKÉ ØEŠENÍ
HRÁZKOVÉ KÝLY: KOLOPEXE,
VASOPEXE, CYSTOPEXE A TRANSPOZICE
M. SEMITENDINOSUS
J. Hnízdo ............................................................................................................................ 8
GRANULOMATÓZNÍ
MENINGOENCEFALOMYELITIDA U PSÙ
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ................................................................................. 17
SEPTICKÉ STAVY
LÉÈBA – 1. CHIRURGICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ................................................................................. 25
VETERINÁRNÍ ASANACE Z POHLEDU
PRAXE PRIVÁTNÍHO
VETERINÁRNÍHO LÉKAØE
P. Tomanová .................................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ .................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péèe o zdraví konì (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY .................................................................................................... 40
REJSTØÍK 2005 ........................................................................................................... 54
POKYNY AUTORÙM ............................................................................................... 56
EDITORIAL .............................................................................................................. 2
OBSAH ................................................................................................................... 7
J. Hnízdo ................................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ............................................................................ 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ......................................................................... 25
P. Tomanová .......................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péče o zdraví koně (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................................. 40
CONTENTS
EDITORIAL ........................................................................................................... 2
CONTENTS .......................................................................................................... 7
J. Hnízdo .............................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ......................................................................... 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...................................................................... 25
P. Tomanová ....................................................................................................... 32
FROM THE LITERATURE .................................................................................... 35
BOOK REVIEW
H. Ende and E. Isenbugel: Horse Health Care (Z. Krupil) ......................................... 38
BOOK PREVIEW ................................................................................................ 40
Číst 12440 krát