Tigis

pondělí, 03 leden 2011 18:18

DMEV č. 4/2010

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 157
DIABETOLOGIE
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endotelová dysfunkce a diabetes mellitus 1. typu ..................................................................... 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Vyšetření pacienta se syndromem diabetické nohy pomocí
radionuklidem značených leukocytů ........................................................................................ 174
Tomáš Edelsberger
Neinvazivní aplikace inzulínu ................................................................................................... 184
ENDOKRINOLOGIE
Jaroslava Dušková
Nový systém mezinárodně sjednoceného hodnocení tenkojehlových
aspiračních biopsií štítné žlázy: Bethesda klasifikace 2010 ........................................................ 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
Endokrinní funkce tukové tkáně: co je nového? ......................................................................... 197
VÝŽIVA
Jolana Rambousková
Hodnocení nutričního stavu seniorů – dotazník MNA ................................................................. 205
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy .............................................................................. 211

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 157
DIABETOLOGY
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endothelial dysfunction in type 1 diabetes mellitus .................................................................. 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Evaluation of patient with diabetic foot syndrome using
radionuclide labeled leukocytes ............................................................................................. 174
Tomáš Edelsberger
Noninvasive insulin delivery .................................................................................................... 184
ENDOCRINOLOGY
Jaroslava Dušková
The new international unified system for reporting
fine needle aspiration biopsies of thyroid gland: Bethesda 2010 ................................................. 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
The endocrine function of adipose tissue: What is new? ............................................................ 197
NUTRITION
Jolana Rambousková
Evaluation of nutritional status in elderly – Questionary MNA ..................................................... 205
INFORMATIONS
Future international and national meetings ................................................................................ 211

Číst 22499 krát Naposledy změněno pondělí, 13 únor 2017 10:20