Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
středa, 19 leden 2011 00:31

DMEV č. 3/1999

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
V. Bartoš
Průběh a léčení diabetu u chronické pankreatitidy

METABOLISMUS
V. Kožich
Homocystein, geny a vitaminy: souvislost s kardiovaskulárními onemocněními a komplikacemi těhotenství

T. Štulc, R. Češka
LDL-aferéza - vývoj, technika a léčebné možnosti

ENDOKRINOLOGIE
L. Stárka, R. Hampl
Syndromy necitlivosti na androgeny

I. Šterzl, P. Hrdá, P. Matucha, V. Zamrazil
Hladiny leptinu u autoimunitních endokrinopatií s únavou

F. Votava, V. Procházková, J. Lebl
Novorozenecký screening kongenitální adrenální hyperplazie

VÝŽIVA
M. Vrablík, R. Češka, A. Bretšnajdrová, G. Nejedlá, K. Vrablíková
Dieta při hyperlipoproteinémii

DIABETOLOGIE/DIETOLOGIE
A. Jirkovská
Standardy dietní léčby diabetiků

ZPRÁVY

INFORMACE

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
V. Bartoš
Course and Treatment of Diabetes in Chronic Pancreatitis

METABOLISM
V. Kožich
Homocysteine, Genes and Vitamins: Association with Cardiovascular Disease and with Complications of Pregnancy

T. Štulc, R. Češka
LDL-Apheresis - Development, Techniques and Treatment Possibilities

ENDOCRINOLOGY
L. Stárka, R. Hampl
Androgen Insensitivity Syndromes

I. Šterzl, P. Hrdá, P. Matucha, V. Zamrazil
Levels of Leptin in Patients with Autoimmune Endocrinopathies Associated with Fatigue

F. Votava, V. Procházková, J. Lebl
Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia

NUTRITION
M. Vrablík, R. Češka, A. Bretšnajdrová, G. Nejedlá, K. Vrablíková
Dietary Therapy of Hyperlipoproteinaemia

DIABETOLOGY / DIETOLOGY
A. Jirkovská
Standards of Dietary Management of Diabetes Mellitus

COMMUNICATIONS

INFORMATIONS

Číst 4019 krát