Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
středa, 19 leden 2011 21:03

DMEV č. 4/2004

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Jitka Zemanová, Zdeněk Jankovec, Michal Žourek, Michal Krčma, Daniela Čechurová
Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích v České republice aneb lze léčit diabetiky dle standardů odborné společnosti?

Jindra Perušičová
Krátcepůsobící analoga inzulínu v léčbě diabetes mellitus

OBEZITOLOGIE

Irena Hainerová, Jan Lebl,
Monogenní formy obezity

ENDOKRINOLOGIE

Vladimír Pliška
Padesátiletý vazopresin - pohledy na historii prvých
hormonálních polypeptidù diabetiků

KAZUISTIKA/VÝŽIVA

Eva Kotrlíková, Jarmila Křížová,
Postradiační enterokolitida

VÝŽIVA

Jiří Mudra, Zdeněk Rušavý, Michal Krčma, Jana Slavíková
Alkohol a tělesná hmotnost

Miloslav Hronek
Probiotika v prevenci kolorektálního karcinomu II.
Preklinické a klinické studie

Jolana Rambousková
Lykopen – převažující karotenoid v rajčatech

ZPRÁVY

Iva Hoffmanová
Současný stav bezlepkové diety a bezlepkových potravin

Současné indikace léčby růstovým hormonem v pediatrii

DIOXIN 2004

INFORMACE

Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti.

Plánované mezinárodní akce

Plánované akce v České republice

Pokyny autorům

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Jitka Zemanová, Zdeněk Jankovec,
Michal Žourek, Michal Krčma, Daniela Čechurová
The recomended against real treatment in the outpatient diabetic
clinics in the Czech Republic , or it is possible to treat the diabetic
patients according to the recomendation of Guideline?

Jindra Perušičová
Short acting insulin analogues in the treatment of diabetes mellitus

OBESITOLOGY

Irena Hainerová, Jan Lebl,
Monogenic forms of obesity

ENDOCRINOLOGY

Vladimír Pliška
Fifty years of vasopresin: History of first hormon active polypeptides

KAZUISTIKA/VÝŽIVA

Eva Kotrlíková, Jarmila Křížová,
Postradiative enterocolitis

NUTRITION

Jiří Mudra, Zdeněk Rušavý, Michal Krčma, Jana Slavíková
Alcohol and body weight

Miloslav Hronek
Probiotics in prevention of colorectal cancer II.
Preclinical and clinical Studie

Jolana Rambousková
Lycopene-the predominant carotenoid in tomatoes

NEWS

Iva Hoffmanová
Contemporary status of gluten-free diet and gluten-free food

Contemporary indications for growth hormon therapy in childhood

DIOXIN 2004

INFORMATIONS

Announcement of competition of the Czech Endocrine Society

List of international meetings

List of meetings in the Czech republic

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

Číst 4272 krát