×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
Vytisknout tuto stránku
středa, 26 leden 2011 22:15

DMEV č. 1/2005

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Jan Škrha za výbor České diabetologické společnosti Diabetes mellitus 2002 v České republice - epidemiologická studie

Milan Titlbach, Eva Maňáková
Regenerace nebo diferenciace ostrůvkových buněk v transplantovaném pankreatu člověka

Daniela Šrámková, Běla Bendlová
Alterované draselné kanály beta buněk a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2. typu

ENDOKRINOLOGIE

Richard Sotorník, Michal Anděl
Karcinom příštítného tělíska: vzácná příčina primární hyperparatyreózy

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Blanka Michlová,
Bohuslav Melichar, Jiří Horáček, Věra Ceeová, Jan Čáp
Neobvyklý nález na scintigrafii s 99mTC-MIBI při sledování pacienta s onkocytárním karcinomem štítné žlázy

Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti

Luboslav Stárka
Hormony a partnerský vztah u lidí

VÝŽIVA

Miroslav Stránský
Preventivní účinky kyseliny listové

ROZHOVORY

Diabetologie není úzkou specifikací
Obezita - svůdná past civilizace

ZPRÁVY

Jubilea slovenské endokrinologie
Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 2. 12. 2004 – Špindlerův Mlýn
Vzdělávací akce subkatedry diabetologie IPVZ, jaro 2005

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce
Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Jan Škrha for the Committee of Czech Diabetes Society Diabetes mellitus 2002 in the Czech republic - epidemiologic study

Milan Titlbach, Eva Maňáková
Regeneration or Differentiation of Insular Cells in Transplanted Human Pancreas

Daniela Šrámková, Běla Bendlová, CSc.
Altered beta Cell Potassium Channels and their role in type 2 Diabetes Mellitus

ENDOCRINOLOGY

Richard Sotorník, Michal Anděl
Parathyroid Carcinoma: a Rare Cause of Primary Hyperparathyroidism

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Blanka Michlová,
Bohuslav Melichar, Jiří Horáček, Věra Ceeová, Jan Čáp
Unusual finding on 99mTC-MIBI whole body Scintigraphy during follow-up of a patient with Hürthle Cell Carcinoma

Announcement of competition of the Czech Endocrine Society

Luboslav Stárka
Hormones and Human Pair Attachment

NUTRITION

Miroslav Stránský
Preventive Effects of Folic Acid

INTERVIEWS

Diabetology is not narrow Mediacal Speciality
Obesity - The tampting trap of Modern Civilization

NEWS

Aniersaries of Slovak Endocrinology
Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 2. 12. 2004
Educational Campaing of Diabetology subdepartmet IPVZ, Spring 2005

INFORMATIONS

List of international meetings
List of meetings in the Czech republic

Číst 4107 krát

Nejnovější od