Tigis

čtvrtek, 11 listopad 2010 11:09

DMEV 02/2010

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
EDITORIAL ..............................................................49

DIABETOLOGIE
Jan Škrha
Epidemiologická studie o diabetu mellitu v České republice
Porovnání výsledků z roku 2002 a 2006 ................................. 55


Jana Vrbíková, Petra Šrámková, Vojtěch Hainer
Možnosti bariatrické chirurgie v léčbě diabetu mellitu ................ 64


Vladimír Pliska
Insulin – od objevu ke genové technologii ............................. 69


Protagonisté objevu a prvé fáze výzkumu insulinu ...................... 76

METABOLISMUS
Zlata Piskáčková, Julie Bienertová-Vašků, Martin Forejt,
Halina Matějová, Lucie Martykánová
Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity .................................. 77


ENDOKRINOLOGIE
Hana Hruškovičová, Michaela Dušková, Eva Králíková,
Karel Vondra, Luboslav Stárka
Vliv kouření na steroidní spektrum .................................... 83


ZPRÁVY
Profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. osmdesátníkem ................... 90
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................... 96


EDITORIAL ............................................................. 49

DIABETOLOGY
Jan Škrha
Epidemiological study of diabetes mellitus in the Czech Republic
Comparison of data from 2002 and 2006 ................................. 55


Jana Vrbíková, Petra Šrámková, Vojtěch Hainer
The possibilities of bariatric surgery
in the treatment of diabetes mellitus ................................. 64


Vladimír Pliska
Insulin: the path from discovery to gene technology ................... 69


Protagonists of the discovers and first phases of insulin research .... 76


METABOLISM
Zlata Piskáčková, Julie Bienertová-Vašků, Martin Forejt,
Halina Matějová, Lucie Martykánová
Impact of sleep on obesity development ................................ 77


ENDOCRINOLOGY
Hana Hruškovičová, Michaela Dušková, Eva Králíková,
Karel Vondra, Luboslav Stárka
Infl uence of smoking on steroid spectrum ............................. 83


COMMUNICATIONS
Professor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., 80th birthday ................. 90

INFORMATIONS
Future international and national actions ............................. 96
Číst 10228 krát Naposledy změněno čtvrtek, 11 listopad 2010 11:27