Tigis

čtvrtek, 11 listopad 2010 12:16

DMEV 01/2010

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL ............................................................. 1

DIABETOLOGIE
Viola Vargová, Marek Pytliak, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Poliekové hyperglykémie a diabetes mellitus ........................... 9


Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Poliekové hypoglykémie ............................................... 16


METABOLISMUS
Luboslav Stárka
Sirovodík – další plynný transmiter nebo hormon? ..................... 22


ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal
Detekce karcinomu příštítných tělísek způsobujícího primární
hyperparathyreózu pomocí scintigrafi e s 99mTc-MIBI .................. 27


Ľubomíra Bandúrová
Působení prolaktinu jako cytokinu .................................... 31


Lidka Lisá
Nová klasifikace DSD (Disorders of Sexual Development)
– poruchy sexuálního vývoje a jejich vztah k určování pohlaví ........ 37


INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce .................................. 45

PŘEDPLATNÉ ........................................................... 47

POKYNY PRO AUTORY .................................................... 48EDITORIAL ............................................................. 1


DIABETOLOGY
Viola Vargová, Marek Pytliak, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Drug induced hyperglycemia and diabetes mellitus ...................... 9


Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Drug induced hypoglycemia ............................................ 16


METABOLISM
Luboslav Stárka
Hydrogen sulfi de – another gaseous transmitter or hormone? .......... 22


ENDOCRINOLOGY
Jiří Doležal
Detection of parathyroid carcinoma by means of 99mTc-MIBI scintigraphy
in a patient with primary hyperparathyroidism ........................ 27


Ľubomíra Bandúrová
The role of prolactin as cytokine .................................... 31


Lidka Lisá
New classification of DSD – Disorders of Sexual Development
and their relation to the determination of gender .................... 37


INFORMATIONS
Future international and national actions ............................ 45


SUBSCRIPTION ......................................................... 47

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................. 48

Číst 10848 krát Naposledy změněno čtvrtek, 11 listopad 2010 12:24