Tigis

č. 3/2007
č. 3/2007

č. 3/2007 (1)

středa, 08 prosinec 2010 15:27

DMEV č.3/2007

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 129

DIABETOLOGIE
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Těhotenství a diabetes mellitus 1. a 2. typu
.................................................................................... 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglykemie a inzulinorezistence u kriticky nemocných:
příčiny, důsledky a možnosti léčebného ovlivnění
............................................................................ 143

ENDOKRINOLOGIE
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Imunoneuroendokrinní vztahy a stárnutí
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosteron a inhibitory steroidní 5α-reduktázy .................................................................... 157
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tkáňově specifi cký Cushingův syndrom
........................................................................................ 163
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce recidivujícího adenomu
příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
.................................................................................................. 169

VZPOMÍNKA

Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................. 173

INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 174

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 176

CONTENTS

EDITORIAL
............................................................................................................................... 129

DIABETOLOGY
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Pregnancy and Diabetes Mellitus Type 1 and 2
............................................................................ 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglycemia and insulin resistance in critically ill patients:
causes, consequences and possibilities of therapeutic interventions
.............................................. 143

ENDOKRINOLOGY
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Immunoendocrine relations and aging
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosterone and inhibitors of steroid 5α-reductase ........................................................... 152
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tissue-specifi c Cushing's syndrome
.......................................................................................... 163
Jiří Doležal
Sestamibi scintigraphy detection of the reccurent
parathyroid adenoma
................................................................................................................. 169

REMEMBRANCE
Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................ 173

INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................................... 174

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS .................................................................................... 176