Tigis

Editorial..................................................................................................... 113
Obsah.......................................................................................................  117
Původní práce
Renální tubulární transport při chronické renální insuficienci
Miroslava Horáčková, Otto Schück................................................................ 121
Transplantácia obličky u nespolupracujúceho pacienta
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Denisa Osinová,
Martin Vojtko, Peter Galajda, Marián Mokáň.................................................. 126
Využití dotazníku kdqol-sftm pro hodnocení
kvality života dialyzovaných seniorů
Klára Maralíková, Radka Bužgová.................................................................. 131
Přehledný článek
Sklerostin při chronickém onemocnění a selhání ledvin:
literární přehled současných poznatků
Eva Vykoukalová, Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Jaroslava Vávrová, Marta Kalousová, Jana Kohoutová,
Alena Malá, Miroslav Ryba, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička..................... 138
Zprávy........................................................................................................ 148
Rejstříky 2016............................................................................................. 154

 

Editorial...................................................................................................... 113
Contents..................................................................................................... 117
Original Papers
Chronic nephropathies, which are associated with the gradual
decline of functional nephrons
Miroslava Horáčková, Otto Schück................................................................. 121
Kidney transplantation and non-adherence
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Denisa Osinová,
Martin Vojtko, Peter Galajda, Marián Mokáň.................................................... 126
The use of kdqol-sftm questionnaire for evaluation
of quality of life in dialysis older adults
Klára Maralíková, Radka Bužgová................................................................... 131

Reviews
Sclerostin in chronic kidney disease and kidney failure: a review
of the current literature
Eva Vykoukalová, Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Jaroslava Vávrová, Marta Kalousová, Jana Kohoutová,
Alena Malá, Miroslav Ryba, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička...................... 138
News........................................................................................................... 148
Index 2016................................................................................................... 154

Editorial....................................................................................................... 53
Přehledné články
Chvátal A.
Jan Evangelista Purkyně a jeho přístroje pro mikroskopický výzkum.................. 56
Holeček V., Rokyta R.
Chronický únavový syndrom........................................................................... 69
Slavíková J., Mistrová E., Dvořáková Chottová M.
Diabetická kardiomyopatie: patofyziologické mechanismy
strukturních a funkčních změn........................................................................ 75
Miličková M., Žákovská A., Chlíbková D.
Vliv fyzické zátěže na vybrané imunitní a fyziologické parametry........................ 84
Makovický P., Čaja F., Vodičková L., Makovický P.,
Červinková M., Juhász A., Samasca G., Vodička P.
MutL protein homolog 1 (MLH1) v adenokarcinomech
tlustého střeva psů: minireview........................................................................ 88
Zprávy......................................................................................................... 94
Rejstřík 2016................................................................................................ 99

 

Editorial....................................................................................................... 53
Reviews
Chvátal A.
Jan Evangelista Purkyně and his instruments for microscopic research.............. 56
Holeček V., Rokyta R.
Chronic fatigue syndrome.............................................................................. 69
Slavíková J., Mistrová E., Dvořáková Chottová M.
Diabetická kardiomyopatie: patofyziologické mechanismy
strukturních a funkčních změn........................................................................ 75
Miličková M., Žákovská A., Chlíbková D.
The influence of physical load on the propriate
immune and physiological parameters............................................................ 84
Makovický P., Čaja F., Vodičková L., Makovický P.,
Červinková M., Juhász A., Samasca G., Vodička P.
MutL protein homologue 1 (MLH1) in colon adenocarcinomas
of the dog: minireview.................................................................................... 88
News.......................................................................................................... 94
Index 2016.................................................................................................. 99

Editorial.................................................................................................................................. 149

Diabetologie

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu ................................................................. 156

Martin Haluzík, Aleš Linhart
Selektivita DPP-4 inhibitorů a srdeční selhání ............................................................................ 161

Diabetologie/Endokrinologie

Michaela Andělová
Cerebelární ataxie dospělého věku u vybraných
endokrinologických a metabolických onemocnění ..................................................................... 167

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Kolátorová Sosvorová, Luboslav Stárka
Steroidy, kde bychom je nečekali
Tvorba a účinky steroidů v neklasických (extraglandulárních) tkáních .......................................... 176

František Nehaj, Michal Mokáň, Milan Ochodnický, Juraj Sokol, Marián Mokáň
Pseudohypoparathyreóza v teréne malabsorbčného syndrómu
u pacientky s autoimunitnou tyreoiditídou ................................................................................ 181

přečetli jsme za vás .............................................................................................................. 193
Informace ............................................................................................................................ 200
rejstříky 2016...................................................................................................................................................................................................................................................201

EDITORIAL ............................................................................................................................. 149

Diabetology

Recommendation for management of the type 1 diabetes mellitus ............................................ 156

Martin Haluzík, Aleš Linhart
Selectivity of DPP-4 inhibitors and heart failure ....................................................................... 161

Diabetology/endocrinology

Michaela Andělová
Adult-onset cerebellar ataxias in selected
endocrine and metabolic disorders ......................................................................................... 167

Endocrinology

Richard Hampl, Lucie Kolátorová Sosvorová, Luboslav Stárka
Steroids at not avaited sites
Production and effects of steroids in non-classical (extraglanduar) tissues ................................. 176

František Nehaj, Michal Mokáň, Milan Ochodnický, Juraj Sokol, Marián Mokáň
Pseudohypoparathyroidism in malabsorption syndrome field
in patients with autoimmune thyroiditis .................................................................................. 181

we have read for you ......................................................................................................... 193
informationS ..................................................................................................................... 200
index 2016 ........................................................................................................................... 201

Obálka 4/2016

 

Obsah 4/2016

Editorial
Václav Špičák ................................................................................................ 1

Imunita v dospělosti
Jaromír Bystroň ............................................................................................... 5

Imunita ve stáří
Jaromír Bystroň ............................................................................................... 9

Černý kašel – i dnes život ohrožující onemocnění
Jarmila Turzíková ........................................................................................... 13

Když kůže svědí. Část IV: Proč kůže svědí právě v zimě?
Nina Benáková ................................................................................................ 21

Banán, zdravá výživa, nebo rizikový alergen?
Martin Fuchs ................................................................................................... 24

Ryby nejen ve zvěrokruhu
Veronika Solařová ............................................................................................ 27

Je rýma jen běžné onemocnění horních cest dýchacích?

Marie Špičáková .............................................................................................. 31

Hovořili s Vámi ................................................................................................. 35

 

 

Editorial 
František Jelínek ................................................................................................................. 193

Původní články
Možnosti využití nízkoteplotního plazmatu vléčbě plísňových onemocnění
Jaroslav Julák, Hana Soušková, Helena Živná, Vladimír Scholtz .............................................. 199
Diagnostika preklinického stadia dilatační kardiomyopatie u dobrmanú
Roman Kvapil ...................................................................................................................... 206
Překladové články
Použití zámkové ploténky k ošetření fraktury mandibuly u psa
Holger Schwede ................................................................................................................... 212
Fotogalerie
Mikroskopické snímky systémových mykóz
Tomáš Fiala ........................................................................................................................ 220
Abstrakta ze zahraničních časopisů .................................................................................. 224
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rezistence k antimikrobikům tématem jednání valného shromáždění osn
Lucie Pokludová, Jan Bureš, Marek Soph ............................................................................. 232
Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Rozdíly v příjmech handicapovaných zvířat ve místech a mimo ní
Petr Stýblo ......................................................................................................................... 236
Zoo Praha
Kuskus pozemní (Strigocuscus gymnotis) – mládě vyhozené z vaku –
ukázka možného řešení problému
Roman Vodička ................................................................................................................... 238
Klinicko-patologické kasuistiky
Dysgerminom u dvou fen
František Jelínek, Jaromír Ekr, Pavel Hron, Daniela Vozková ................................................... 242
Rejstříky 2016 ...................................................................................................................... 248

Strana 9 z 9